• ดูแลควบคุมงานซ่อมบำรุง ซ่อมเครื่องจักรกลได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support the implementation on maintenance tasks
 • High Vocational or Bachelor Degree in Electrical
 • 3 – 5 years working experience in Maintenance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-10 years working experience in Maintenance
 • Support the production line to ensure plant equipm
 • Development and management of maintenance tasks

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Location in Amata City Industrial Estate, Rayong
 • Working day: Monday – Friday, 8.00am – 05.30pm
 • Housing allowance - Health & life Insurance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, Age between 28-35 year old
 • Bachelor's Degree in Mechanical
 • 3years’ experience in a similar environment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. – ปวส.
 • เชื่อมโลหะเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Group Ins., Health Check
 • Label Printing Machine Manufacturer
 • At least 1 yrs. exp. in Maintenance or Service

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม
 • การศึกษา ปวช. ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม
 • การศึกษา ปวช. ปวส. ช่างไฟฟ้า, ช่างกล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เป็นอย่างต่ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure efficiency of all machine in operation
 • 7-10 years maintenance experience
 • Strong knowledge in Food Processing Plant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Have driving licenses of car and motorcycle
 • Able to work at BangNa, BangKhen,Prachinburi

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส . ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย - หญิง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical, Electronic
 • 3 – 4 years experiences in Maintenance
 • Can manage and control spare parts cost

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s in Civil Engineering
 • 10 years of experience in Asphalt and technical
 • Manage road construction and maintenance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma of Electrical , Mechanical
 • 3-5 years and working experience in industry
 • Good in communication and coordinate

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป วิชาเอก ไฟฟ้า ช่างกล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความชำนาญในงานซ่อมสีรถยนต์
 • มีทักษะในการคำนวณสัดส่วนการเทียบสี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการเคาะ/ซ่อมแซมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
 • ความชำนาญในงานซ่อมตัวถังรถยนต์
 • ปวช. ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิค
 • ช่างไฟฟ้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็ค และซ่อมระบบไฮดรอลิค
 • ตรวจเช็ค และซ่อมระบบไฟฟ้า
 • ตรวจเช็ค และซ่อมเครื่องจักร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย ( อายุ 18 ปี ขึ้นไป )
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Engineer

GOLDWIND INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Electrical Engineering
 • Wind turbine failure handling
 • Give the feedback in the technical

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building Manager
 • Engineer
 • Construction Manager

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • M&E engineer
 • managerment
 • maintenance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส., ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • อายุ 25-30 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • ช่างยนต์
 • ช่างซ่อมบำรุง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Engineer
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Die and Tool and Metal , heat spreaders
 • Jig and Fix,Coining, Trimming, Transfer
 • Progressive and die

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช/ปวส สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุ30ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก,เครื่องจักรกล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female with Bachelor’s Degree in Engineering
 • 2-3 years’ direct sales experience in Oil & Gas
 • Good cooperation skills and strategic planning

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female with Bachelor's Degree in Engineering
 • 2-3 years’ direct sales experience in Oil & Gas
 • Good cooperation skills and strategic planning

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด,ระบบแสกนนิ้วมือ
 • ชาย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักในงานช่าง มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป วิชาเอก ไฟฟ้า ช่างกล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์,ช่างอุตสาหกรรม
 • Maintenance / ช่างซ่อมบำรุง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาช่างกล ช่างยนต์ หรืออุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากาลัง
 • มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ Pneumatic, Hydraulic

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai male, age 22-28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Knowledge of PLC, Pneumatic, Hydraulic

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 5-8 years experience in Maintenance on site
 • Have experience in power plant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer (Electrical ) 3 Positions

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electrical,Maintenance machine/compressor
 • Service mind, able to travel
 • สามารถเดินทางไป service ลูกค้า ตามโซนอุตสาหกรรมได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female Male, age 22-28 yrs, Fluent in Eng or JP
 • Min.1 yr exp. of sales engineer // Fresh welcome
 • 18,000 THB UP (Depends on your experience) + Bonus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล