• วุฒิปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D

Nongkhai Power Drink Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical & Electronics Laboratory Manager
 • Amata Nakorn - Chonburi Province
 • 4 years experience in E&E laboratory

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sample Clerk
 • Data Entry
 • Log in

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Microbiologist
 • LAB Services
 • Food Testing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of Microbiologist / LAB
 • Bachelor's or Master's Degree in Microbiology
 • Work at RAMA 3 Road

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemist
 • LAB Staff
 • Laboratory

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 yrs exp in BD/Sales Engineering Manager
 • Manage newly expanding operation in Cambodia
 • Degree in Engineering, Fluent in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a Science subject
 • Experience of working in a Science laboratory
 • A high level written and spoken English and Thai

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Textile Chemistry
 • At least 5 years experience in industrail
 • Enjoy working in team under high pressure

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Rubber or Polymer Degree
 • Experienced in manufacturing
 • Good analytical skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science
 • ใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลงานในแผนก QC
 • ละเอียด รอบคอบ รอบรู้
 • มีทักษะการสั่งงานและการสื่อสารที่ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work in Samutsakorn Plant
 • Master's Degree in Chemistry / Textile Chemistry
 • A minimum of 3 years experience in related fields.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science or Related
 • 2+ Year of Experience in a QC Lab (Flour Only)
 • Aged Over 25 Years Old

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor's or higher in any related fields
 • 5 years working experience in position
 • Service-minded,initiative and interpersonal skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 2 - 5 years in related field
 • Master Degree Major Chemical Engineer
 • Special Skill , Lab skill , Science skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or accreditation in gemology
 • Past experience working in a gemological lab
 • Good command of spoken and written English.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีเบิกประกันสุขภาพ 10000 บาท
 • มีเที่ยวต่างประเทศ
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี

02-Jul-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in technical support 1-3 years
 • Develop and proceed the project
 • Control and monitor the quality of project

02-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English language skills
 • 3 or more years’ experience in nursing
 • Experience of working on medical research projects

02-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSc [Chemistry,Cosmetics Sciences or relalated]
 • TOEIC 650, Able to travel to overseas
 • Interest in laboratory work, personal care product

02-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

02-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

02-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

02-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
 • ลงบันทึกการทวนสอบประจำวัน
 • มีประสบการณ์จุลชีววิทยา

02-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

02-Jul-20

 

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

02-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry
 • working experience in an Academic, Industrial
 • Perform accurate and timely laboratory

01-Jul-20

 

Applied

Chief Chemist (1 position)

Global Chemical Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree or up of Chemistry. GPA. 2.5 Up
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องแลปได้ดี จะพิจารณา
 • มีภาวะผู้นำสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

01-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in process R&D / manufacturing plant
 • Prior experience in working with Oleochemicals
 • Good communication, problem solving skill

01-Jul-20

 

Applied
 • Sales Manager, Miltenyi Biotec, PI
 • มะเร็ง, เครื่องมือแพทย์, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 • งานขาย, ห้องปฏิบัติการ, Lab

01-Jul-20

 

Applied
 • NGS lab experience
 • 2-3 experience
 • Molecular

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์การพัฒนาสินค้า Premix

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

01-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

01-Jul-20

 

Applied