• ชอบงานทดลอง, ค้นคว้าวิจัย และการทำงานในห้อง Lab
 • มีระเบียบวินัยและรักษากฏระเบียบในการทำงาน
 • สามารถติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์
 • ชอบงานทดลอง, ค้นคว้าวิจัย และการทำงานในห้อง Lab
 • สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • develop flavour solutions
 • Develop research plan for flavour
 • research and development for food industries

24-Feb-18

 

Applied

QA Manager

Your Link Co., Ltd.

อ่างทอง

 • Bachelor degree in Chemical Engineer
 • Good Command of English and SAP program
 • Age not more than 50 years old

24-Feb-18

 

Applied
 • Communication and customer service skills
 • Fluent English in speaking, writing and listening
 • Minimum 5 years relevant experience

24-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree in Chemistry science
 • Good communication skill and presentation skill,
 • Experience in Quality control

23-Feb-18

 

Applied

LABORATORY MANAGER

Heritage Snacks & Food Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Minimum of ten (10) years experience.
 • Knowledge of Laboratory Management System
 • Knowledge of Food Safety and Quality System

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต
 • สามารถอ่านเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

23-Feb-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female age 25-30 years old
 • Good lab skill, able to set up
 • Able to work in Maptaphut Industrial Estate

23-Feb-18

 

Applied
 • ตรวจเช็คงานในไลน์ผลิต
 • มีประสบการณ์เรื่องพลาสติก โพลีเมอร์
 • ตรวจวัตถุดิบให้ตรงตามสเปคที่ต้องการ

23-Feb-18

 

Applied
 • Graduated in Pharmaceutical major
 • 5+ year in QC Pharmaceutical Manufacturing
 • Good at Management skill

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D / LAB / HERBAL EXTRACT

PALATHIP INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความรู้เรื่องการผลิตอาหาร / เภสัช
 • มีทักษะพัฒนาต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้

23-Feb-18

 

Applied
 • QC,QA, food manufacturing
 • quality check and inspection
 • quality system

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Medical
 • Good telephone skills, organization skills
 • Good and consistent documentation skills

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Medical
 • Minimum 3-5 years hands-on clinical chemistry
 • Able to drive and travel up-country and abroad

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lab testing of finished product
 • verifying and validating method
 • Raw Material Testing

23-Feb-18

 

Applied

Medical Research Scientist

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Completion of Ph.D. degree in tropical medicine
 • Charge of a laboratory research section
 • Develop project plans for departmental research

23-Feb-18

 

Applied
 • 3 years experiences and above in selling
 • have knowledge of column for HPLC&GC
 • Bachelor degree in Science

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in chemistry or other
 • Have good command English language communication
 • 2 years of experience in administrative task

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regional Manager - South East Asia (Industrial)
 • 10 years’ experience within the Industrial testing
 • Rayong, Thailand

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Running of the Molecular Bacteriology Laborabotory
 • Carry out routine molecular diagnostic work
 • Supervise and conduct bacteriology PCR assays

22-Feb-18

 

Applied
 • Execute multilevel analyse of malaria genomic data
 • Coordinate with partner genome sequencing centres
 • Provide training to local bioinformaticians

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years working experience in Laboratory Engineer
 • Good command in English
 • Knowledge of Measurement System Analysis (MSA)

22-Feb-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Physics,Physics mat'l science
 • min 5 yrs in reliability laboratory
 • Can communicate in English. and work in Lamphun

22-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ประสบการณ์ทางด้านห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ตรวจเช็คการทดสอบของเจ้าหน้าที่แลป

22-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ในงานห้อง Lab
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการประสานงาน

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์และสารเคมีวิทยาศาสตร์
 • มีโอกาส ความก้าวหน้าสูง

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis in Food or Water Laboratory
 • Set up & Validate Method
 • Bachelor or Master degree in Chemistry or Science

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA , QMS, DCC in Laboratory company
 • Maintain in All Quality system
 • Bachelor degree in Science

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experienced in food application or R&D
 • Able to communicate in English
 • Customer orientation

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานต่างๆ เตรียมวัตถุดิบในงานผลิต
 • ขั้นต่ำวุฒิปวช.
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องแลปได้

22-Feb-18

 

Applied
 • พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องแลปได้

22-Feb-18

 

Applied
 • Male, age 24 years old up. BE. Chemical.
 • Has experience in Laboratory or QC for chemical.
 • Knowledgeable of Chemical / Petrochemical product

22-Feb-18

 

Applied

Lab Technician

Cryoviva (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Process/test products according to SOP
 • Bachelor degree in scientific specialty Medical
 • Have experience in Lab Cell Culture and Blood

22-Feb-18

 

Applied

Chemist (R&D)

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor or Master’s degree in Organic
 • five years’ experience in research and development
 • Work in the food and chemical processing

22-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชไร่ พืชสวน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

21-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความเข้าใจเรื่องระบบมาตรฐาน

21-Feb-18

 

Applied

LAB Technician

Dumex Limited

บางพลี

 • เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบทางจุลชีววิทยา
 • รายงานปัญหาจากการทำงานที่พบให้กับหัวหน้างานรับทราบ
 • ตรวจทดสอบตามหลักปฏิบัติของระบบ ISO17025

21-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านควมคุมคุณภาพ, การผลิตอาหาร 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO9001, GMP & HACCP

21-Feb-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Science, Geology, Chemistry
 • Gemological Diploma will be advantage
 • Laboratory

21-Feb-18

 

Applied
 • 0-2 Years Work Experience
 • Bachelor Degree
 • Fresh Graduated is welcome

21-Feb-18

 

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Physiology, Plant Breeding
 • 3 yrs in research in Plant Physiology, biological
 • Molecular Biology, field and laboratory

21-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้

21-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemical engineering, Materials
 • 2-4 years working experience in chemist
 • Ability to communicate and written English well

21-Feb-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in life sciences
 • At least 4 year sales experience in cleanroom
 • Good communication skill

20-Feb-18

 

Applied
 • M.S./PhD in analytical chemistry with a strong
 • Knowledge of Six Sigma helpful
 • Good communication and presentation skills

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Polymer, Chemistry
 • Minimum 3 years of experience in analytical lab
 • Analytical lab and equipment for polymer testing

20-Feb-18

 

Applied
 • นักวิทยาศาตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ,เคมี, Food Science
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านห้อง lab ,เคมี

20-Feb-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล