• ปริญญาตรี ด้านโภชนาการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • มีความสม่ำเสมอ ตรงเวลา

48 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background knowledge for ISO, GMP, HACCP, BRC
 • 3 years experiences in food industrial for QC, QA
 • Good command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years' experience in food industry
 • Bachelor's degree in Food Science and Technology
 • Thorough knowledge of GMP, HALAL and HACCP

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้ทางด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • ควบคุม และบริหารกระบวนการผลิต,

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

QA Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Poultry Company
 • Great Location
 • Competitive Remuneration

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • สวัสดิการประกันชีวิต
 • สวัสดิการกองสำรองเลี้ยงชีพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA ROLES – FOOD INDUSTRY

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Food Technology, Engineering
 • Experience with chemical analysis
 • Good general management skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality administration and document maintenance
 • Regulatory portal and extranet database management
 • Prepare all quality related document and statement

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineering (Automation,Mechatronics)
 • A fast thinker and like to solve problems
 • You like to work with people from various cultures

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Factory Manager

JAC AYUTTHAYA

สระบุรี

 • degree in Facilities Management, Facilities
 • Knowledge of manufacturing system with GMP
 • Good command in English Communication

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineering (Food, Mechatonics & IE)
 • A fast thinker and like to solve problems
 • You like to work with people from various cultures

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ – เอกเคมี การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Quality Assurance
 • ประสบการณ์ในการรับลูกค้า Audit และ Audit Supplier

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 3-5 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • research and development
 • create new product
 • high pressure

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working as Production Manager
 • Able to work &live in California, Los Angeles, USA
 • Strategic mindset and problem-solving skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Research & Development Manager

Food Village Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • At least 10 years' experience in food industry
 • Good initiative for new product concept
 • Bachelor's degree in Food Science

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Intellectual Property Officer

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree n Chemistry, Biotechnology Chem. Engineer
 • Work experiences related to IP are preferred
 • Patent agent certificate in Thailand is a plus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Food Science or related field.
 • Strong knowledge in HACCP, GMP and ISO
 • 3 ~ 5 years’ Managerial experience in Food Process

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science or related fields
 • 7-year experience in product development
 • Strong interpersonal skill and consumer-minded

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SENIOR QA MANAGER (FOOD & BEVERAGE EXPERIENCE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology
 • A minimum of 10 years working
 • Good English communication skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have at least 10 years' experience in QA/QC Foods
 • knowledge of GMP ,HACCP,HALAL and BRC
 • Coaching Skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Business Management
 • Minimum 1 years experience
 • Good in English communication

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences
 • Food Technology or related field
 • 1 years experience in food manufacturing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage overall the production process
 • Bachelor degree or Master degree of Food science
 • At least 7 year experience in Food Factory

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Administration, Marketing
 • 7 years sales experience in the food service

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Food Science
 • 2-4 years in flavour, ingredient, food industry
 • Able to travel to work at Bangplee, Samutprakarn

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียน อย. และมาตรฐานสินค้าของบริษัท
 • ยื่นขออนุญาตโฆษณาอาหาร กับ อย.
 • ประสานงานกับผู้ขายเพื่อขอเอกสารการจดทะเบียน

20-Feb-18

 

Applied
 • fresh food, commodity, able to travel
 • Product quality, Food Science
 • Understand English and Chinese languages

20-Feb-18

 

Applied
 • นักวิทยาศาตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ,เคมี, Food Science
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านห้อง lab ,เคมี

20-Feb-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, age 30 years old up.
 • 5 years of experience for working as QA.
 • Knowledge of FDA systems, QMR, ISO9001, ISO22716

20-Feb-18

 

Applied
 • R&D for Sweet applications
 • Able to relocate to Pak Chong
 • Good Command in English Skills

20-Feb-18

 

Applied
 • Knowledge: GFSI standards, HACCP
 • Experience: food industry, food safety, food tech.
 • TOEIC 600 plus, Thai nationality

20-Feb-18

 

Applied
 • ทำงานกับบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทไบโอ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า,สต๊อกห้องเย็น
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

20-Feb-18

 

Applied

QA/QC Staff (work at Petchabun Province)

Biopharm Chemicals Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor's degree in Food Science
 • Able to work at Petchabun Province
 • 1-2 years' experience in quality function in Food

20-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science & Technology.
 • 2-5 years of experience in Sales & Marketing skill
 • Good communication and interpersonal skill.

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Food Science, R&D, Culinary related
 • 3 yrs’ exp. in food, restaurant innovation or R&D
 • Good command in Microsoft Office and SPSS

20-Feb-18

 

Applied
 • Master Degree Food Science, Food Technology
 • Experience 5 years in RA, R&D
 • FMCG, Food &Beverage

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

20-Feb-18

 

Applied
 • Good Quality System Management, Food Safety
 • Lead the team of Supplier Quality Assurance
 • Strong knowledge in GFSI i.e. BRC, FSSC22000

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years of working experience
 • 5 years in leading R&D team
 • Fluency in Thai & English

20-Feb-18

 

Applied
 • Keep & Maintain relationship with key customer
 • Minimum 2 year experience in export sale
 • Fluent in English communication, Japanese a plus

20-Feb-18

 

Applied
 • Experience in sales for approximately 5-6 years
 • Work experience in food industry field
 • Good command of English

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Good knowledge of GMPs, HACCP, BRC
 • Supervise and develop SQA team members

20-Feb-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • บริหารจัดการด้านคุณภาพโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี

20-Feb-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร , วิศกรรมอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปีขึ้นไป

20-Feb-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร ,จุลชีววิทยา, ชีววิทยา
 • เคมี หรือ วทบ. สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-18

 

Applied
 • 4-8+ years of experience in FSQA
 • Fluent in verbal and written communication in Eng
 • Availability to travel up to 60%

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล