• หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
 • หากเป็นเพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหาร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 25-35 years old
 • degree in Food Sciences, Food Technology
 • 3 years of experience in sales of food ingredients

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Supervisor/QC Supervisor

Cocos Enterprises (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 3 years of experience
 • Great command of English communication skill
 • Development opportunity

19-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในไลน์ผลิต

19-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบ GMP, HACCP
 • จบการศึกษาด้าน Food Science หรือ Food Technology
 • เคยผ่านงานระบบ GMP, HACCP ด้านอาหาร

19-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

19-Aug-17

 

Applied
 • Basic Salary 18,000 +++
 • At least 2 years of work experience in OEM sales.
 • Bachelor’s Degree in Food & Nutrition, Food Scienc

19-Aug-17

 

Applied
 • degree or higher in food sciences, Medical Science
 • 2-3 years’ experience in the sale of food ingredie
 • Fluent in spoken and written English

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 1 year or more experience in the R&D

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆให้ลุล่วงตามวัถตุประสงค์
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP / HACCP / BRC / IFS

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
 • ประสบการณ์ด้านพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 28
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวเคมี
 • พัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

18-Aug-17

 

Applied
 • 2 years’ experiences
 • Sales and Marketing, Food Industry or Trading Comp
 • Bachelor degree in food ,Biotechnology, Nutrition

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Good command of English
 • Good interpersonal skills

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in chemistry
 • Excellent command of English
 • Good knowledge of Microsoft Office applications

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Good command of English
 • Good knowledge of Microsoft Office applications

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Product & Process Validation
 • Quality Control
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

18-Aug-17

 

Applied
 • New Product Development
 • Initiate new methodologies for new products
 • Control and track project timeline

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain Pet food products
 • Initiate prototyping of product
 • Maintain and improve the existing recipe system

18-Aug-17

 

Applied
 • Must have solid knowledge of BRC
 • Quality / Food Safety Management in Food
 • Able to work in Pak Chong, Nakhon Ratchasima

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Supervisor (Beverage)

T.A.C. Consumer PCL.

วังทองหลาง

 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Science, Engineering
 • Thai citizen Male or Female
 • Experience in manufacturing, engineering, quality

18-Aug-17

 

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

18-Aug-17

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • จบปวช-ปริญญาตรี
 • พนักงานประจำ

18-Aug-17

 

Applied

R&D Director

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Minimum 10 years of team leadership
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Has a broad understanding of all business function

18-Aug-17

 

Applied
 • Creating and managing a fully functioning testing
 • Master’s in Chemistry, Food Science, Food Tech
 • Good understanding of food safety standards

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age over 35 years old
 • Working Monday to Friday, and Saturday
 • Master’s in Chemistry, Food Science & Technology

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Nutrition Manager - Ice Cream

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • R&D (Product development)
 • Global Company
 • Attractive Salary

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จัดทำข้อเสนอเทคนิค

18-Aug-17

 

Applied
 • สามารถปิดการขายได้ตามเป้าขาย
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied

R&D Officer

Q Compact Co., Ltd.

หนองแขม

 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จัดทำข้อเสนอเทคนิค

18-Aug-17

 

Applied
 • สามารถปิดการขายได้ตามเป้าขาย
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

18-Aug-17

 

Applied
 • product development, plant trial,lab prototype
 • quality improvement for raw material & formulation
 • perform technical assessment

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Engineering or Food Science
 • Able to work in Petchaburi Province (near Cha-am)
 • Petchaburi native would be a plus

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work for one of the biggest companies
 • To use and improve Food science skills
 • To go to work in new setup company

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Nutrition Scientist/Dietetics_FMCG
 • Nutrition Science lead on the Innovation Pipeline
 • Review scientific papers, surveys

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree preferably in Food Science
 • 5 years previous experience in quality management
 • Must be able to work independently

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP,HACCP
 • 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

18-Aug-17

 

Applied

QSE Auditor

ThaiNamthip Limited

หลักสี่

 • ตรวจติดตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ และเดินทางไปต่างจังหวัด

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล