• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งเสริมการเกษตร วิจัย พัฒนาการเกษตร
 • เกษตร พืชเศรษฐกิจ
 • จัดหาวัตถุดิบ แป้งมันสำปะหลัง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and develop cost reduction,Washing machine
 • Mechanical, Tooling , Industrial,Home appliances
 • Design & Development, Mechanical components

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English (Written and Spoken)
 • Be able to coordinate with R&D Department
 • Be able to work in Wellgrow Industrial Estate

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • leads the Asia Wet Development
 • Define the product portfolio and deployment
 • Development & Implementation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • รับความต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่จากลูกค้า
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work experience in Food Manufacturing background
 • Research & Development Meal Product, Ready Meal
 • Knowledge of GMP,HACCP standard, Food's Regulation

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Food Science, Food Technology
 • Product Research & Development experience
 • Quick & Ready meals to eat product development

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

19-Oct-18

 

Applied
 • Strong knowledge in GMP’s, food safety practices
 • 5 years working experience in QA and Management
 • Bachelor’s degree or higher in Food science

19-Oct-18

 

Applied
 • Implementation of recipes and adaptations
 • support line trials and in plant validation
 • product development & implementation

19-Oct-18

 

Applied
 • Business/Customer Development Management
 • Support Sales Team in structuring contracts
 • Project costing, calculating ROI, IRR, NPV

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or Master's degree
 • solar industry experience
 • Optimize and improve solar cell technology

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสานงานโปรแกรม/โครงการวิจัยระหว่างศูนย์ฯ
 • จัดทำบทความวิจัยสำหรับการประชาสัมพันธ์

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food industry, Food Inspection, Food Lab Testing
 • Experience on Food Lab testing e.g. lab result int
 • Coordinate New Product/Build Testing & Validation

19-Oct-18

 

Applied
 • trials in plant validation on new packaging
 • Solve current packaging issues that impact quality
 • Ensure packaging process are efficiently optimized

19-Oct-18

 

Applied
 • Agronomy or Horticulture
 • Seed Technology
 • Genetic Resources

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ได้รับวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

19-Oct-18

 

Applied
 • Managing Director
 • Overall responsibilities in Company
 • Top Management

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor / /Master degree in Chemistry Science
 • At least of 2 years experience food manufacturing
 • Good command in English(speaking & writing skill)

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and improvement product
 • Bachelor’s degree in science (Chemistry)
 • Good command of written and spoken English

19-Oct-18

 

Applied
 • •Bachelor degree / Master degree in Sciences
 • •Min 5 years experiences in Regulatory
 • •Language skills: Fluent in English

19-Oct-18

 

Applied
 • Skincare Cosmetics Formulator
 • Provided Lunch and Shuttle Van
 • more 5 years' experience in cosmetics industry

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานการอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ GMP/HACCP

19-Oct-18

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สัตวศาสตร์/โภชนะศาสตร์สัตว์

19-Oct-18

 

Applied

R&D Director

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 15 or more years of increasing responsibility
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Strong leadership and ownership in needed

19-Oct-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน
 • จัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
 • บริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย

19-Oct-18

 

Applied
 • 3D-CAD
 • QA-Tools such as FMEA / DRFBM
 • Complex mechanical product

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • NPD
 • Project Manager
 • R&D

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Food Technology
 • 15 years experience in food industry
 • Strong in the areas of leadership, analytical

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Technologist / Quality / R&D
 • Food Business
 • Good in English Command

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 yrs experience in regulatory affairs
 • Experience in Food Ingredients and Additives
 • Good connections with FDA

18-Oct-18

 

Applied
 • communicate efficiently in Thai and English
 • No food allergic, Own a driving license
 • Bachelor’s Degree in Food Science is a must.

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fish Production
 • TQM
 • Lean Management

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years work experience in the field of marketing
 • Good knowledge in marketing and business
 • Experience users of statistical software analysis

18-Oct-18

 

Applied
 • Knowledge in Food Safety & Quality System
 • GMP/HALAL/HACCP
 • Good Engilish Communication

18-Oct-18

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาสินค้า
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop, launch and present new product
 • Scheduling & planning product
 • Bill of Material (BOM)

18-Oct-18

 

Applied
 • Graduated in Pharmacy or Chemistry major
 • Testing raw material and finished product
 • Testing of new products and method validation test

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Sciences
 • Follow R&D process
 • Develop and improve products

18-Oct-18

 

Applied

NHW Nutrition Specialist

Nestle (Thai) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Nutrition
 • Food Technologist
 • Product Development

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chem, Micro, Bio educational background
 • can-do attitude, proactive, energetic
 • can-do attitude with a passion to work for success

18-Oct-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท ด้าน อาหาร
 • มีทักษะ ด้าน R&D จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องมีตวามกระตือรือล้น ชอบค้นคว้า ใฝ่เรียน

18-Oct-18

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • วิจัยและพัฒนา
 • R&D
 • Research and Development

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in food science or related field
 • 3 years of experience in Food processing
 • Good command of English

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขา Sensory, Consumer
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี ขึ้นไป ด้านการวิจัยพฤติกรรม
 • มีความรู้ด้านงานสถิติ การตลาด เทคโนโลยีการผลิต

18-Oct-18

 

Applied