• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการตลาด และการเงิ
 • มีความสามารถในการประสานงาน ติดตาม ประเมินโครงกา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D MANAGER: Food Factory

--

ปากเกร็ด

 • R&D Research & Development
 • New Product Development
 • Lab

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ผ่านงาน Food Ingredients/ RD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or other related
 • At least 7 years working experience in Food Indust
 • Good command of spoken and written English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • R&D Manager Job
 • Food Manufacturing
 • Nakornratchasima, Thailand

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี และสาขาอื่นที่เกี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Outlook
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Science
 • min. 5 yrs. experience in food or bakery industry
 • self initiator with passion for food

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology
 • Minimum 5 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language (listening, speakin

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Research and analysis on global automotive markets
 • over 3 years on Material Engineer
 • Degree in Material Engineer, Mechanical

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • 5 years experience in laboratory management
 • Good Analytical and problem solving skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย
 • ปวช. ขึ้นไปหรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, age 35 - 45 years old.
 • Minimum of 7 years product development / R&D
 • Possess strong business acumen.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการครัว
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป การสอนการประกอบอาหาร
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 yrs relevant experience in R&D and development
 • R&D / Product design experience
 • Bachelor/Master Degree (Engineering/Science)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in pharmacy, physics, statistics
 • developing pharmacokinetic-pharmacodynamic models
 • take part in experimental design, develop method

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree (Sciences or Food Technology)
 • At least 1 year relevant working experience
 • Thai nationality, Male or Female

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 30 years up
 • At least 2 year experience in R&D function
 • Fluent in spoken and written English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Science,Pharmaceutical
 • Formulation knowledge is a plus
 • R&D

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MS in Polymer Science, Packaging, Industrial Chem
 • Age between 24 - 28 years old, TOEIC 550 up
 • Skill Photoshop, Illustrator, 3D-CAD

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in science
 • Experience in industry plant.
 • Good command on written and spoken English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years experience in industry plant
 • Male or Female age between 20-25 years old
 • Able to work under pressure.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Development
 • Research and Development
 • R&D

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 10+ years of R&D / Product Development
 • Strong leadership and problem-solving skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administrative Assistant

Mahidol-Oxford Research Unit,

กรุงเทพมหานคร

 • Assist with ongoing project administration
 • Preparing grant reports and ethics applications
 • Keep track of project budgets and expenditures

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science or related fields
 • 5 years of experiences in F&B manufacturing
 • knowledge in food quality system GMP, HACCP, etc.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare R&D procedure manual to review every care
 • Responsible for new design and improve product
 • Degree or Master’s Degree in Industrial Engineer

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering.
 • Knowledge in Auto CAD/SAP/BOMs.
 • Positive "can do" attitude.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
 • สูงกว่าปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D Associate/ Assistant
 • Chemical eng, science,Polymer, Material
 • Good to Fluency in written and spoken English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Pathology, Biotechnology
 • 3 yrs in research in Plant Pathology, Molecular
 • Molecular Genetics, Laboratory and field

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • M.Sc. in Agriculture, Horticulture, Crop Sciences
 • Plant Breeding, Genetics, Agronomy, Researcher
 • 1 yrs experience in Breeding

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • R&D Project Management
 • Research & Development
 • Projects Kick Off and Follow Up to completion time

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai male/female, Age 33 - 40 years old
 • B. or higher in Chemical Petro, Polymer, Chem, etc
 • Able to communicate in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0 - 3 year experience in chemical lab is preferred
 • Good command in English
 • Bachelor degree in Chemistry or related field.

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master of Science in Chemistry or Food Chemistry
 • 8 years of Research and Development
 • Management and organisation skill

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor / Master degree in Economics
 • 1-2 years’ experience in retail business research
 • Experience in data mining is preferable

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences.
 • 3-5 years’ experience in either new product
 • Good command of English and good computer skill

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Food Technology/Food Science
 • More than 5 years in Research and Development
 • Fluent in English, Proactive and Adaptable

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree of Science in Rubber Technology
 • 8 years of experience in a manufacturing business
 • Good communication and presentation skills

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Rubber Technology,Polymer,chemical or telate field
 • least 8 years experience
 • Interpersonal skills,Creative and Innovation skill

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food Science, Food Technology, Product Development
 • R&D and NPD projects
 • Lab, Quality and Food System, GMP, HACCP, ISO 9001

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • Experience ด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน&กำหนดแนวทางในการพัฒนา

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล