• ประสบการณ์วิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 7 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ เครื่องดื่ม อาหารและพัฒนาทีม

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในงานชัดเจน (Career Path)
 • เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท สำหรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีการประเมินผลด้วยระบบ PMS , KPI อย่างชัดเจน

17 นาทีที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงาน
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือน 16 - 25 K

17 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Set up Fresh Food operation standard with targets.
 • To ensure Policy and procedure are align with user
 • Training Fresh food knowledge for staff.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 10 years of R&D experience in Food Business
 • Good communication in English Language skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

QMR

Buono (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบคุณภาพ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พุด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีความอดทนและรองรับแรงกดดันได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Multinational Company
 • Great Career Prospects
 • Attractive Salary

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D Job with Multinational
 • Food Manufacturing Industry
 • Attractive Growth Prospects

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี / โท
 • มีประสบการณ์ 10 + ปี
 • มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years experience in regulatory
 • Environmental Sciences, Chemistry/Chemical Enginee
 • Good verbal and written communication English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D Supervisor 5 Positions

Dutch Mill Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศสาตร์การอาหาร
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ชอบการวิเคาระห์ค้นคว้าวิจัย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Scientist
 • Machine Learning
 • NLP Thai Text Analytics

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Male or Female, Age 22 – 40 years old.
 • Bachelor's or Master’s degree of Chemical or relat
 • Plastic injection laboratory, high molecular

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor / /Master degree in Chemistry Science
 • At least of 2 years experience food manufacturing
 • Good command in English(speaking & writing skill)

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาด้านการวิจัย ด้านศึกษาศาสตร์
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านระบบบริหารคุณภาพ

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่
 • ค้นคว้าข้อมูลเพื่องานวิจัย
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry/Polymer Science
 • Good command of written and spoken English.
 • Quick learner for new applications

22-Jun-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

NHW Nutrition Manager

Nestle (Thai) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • R &D
 • Scienist Affair
 • Food Innovation

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year work experiences in R&D/TS Chemist
 • Responsible for research and development
 • Effective oral and written communication skills

22-Jun-18

 

Applied
 • Monitor parameter and quality result
 • Optimizing capability and efficiency of production
 • Good command of English

22-Jun-18

 

Applied
 • Develop and maintain technical expertise
 • Experience – Minimum 3 years experience in R & D
 • Set up laboratory test equipment and Build models

22-Jun-18

 

Applied

Swine Feed Development (Department / Division)

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ระดับผู้จัดการ
 • ปริญญาตรี-โท
 • ธุรกิจอาหารสัตว์

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 4 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

22-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี
 • วิเคราะห์สารเคมี/ผสมสารเคมีได้
 • ทำงานในห้องปฏิบัติการ 0-2 ปี

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Chemistry, Biotechnology
 • Have knowledge in GMP, HACCP, 5S, KAIZEN, ISO etc.
 • Good command in English

21-Jun-18

 

Applied
 • จบเภสัชศาสตร์ ปสก. R&D 8 ปี ทำงานสมุทรสาครได้
 • ภาษาอังกฤษดี
 • หากเคยทำบริษัทยาหรืออาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-18

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Quality or Manufacturing
 • Bachelor level in a science or engineering
 • Proven & recognized achievements in R&D

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor of Science in Chemistry or related
 • 4-5 years experience in fragrance field
 • Assionate in the art and science

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PhD degree or Master degree in Chemistry, Chemical
 • Experienced in electrochemical or nanomaterials
 • Strong experience in running experiments

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • At least 2-3 years
 • Good problem solving and analytical thinking

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

21-Jun-18

 

Applied
 • Safety induction for all new laboratory staff
 • Safety inspections of all laboratories and offices
 • Coordinate/Organize for health training for staff

21-Jun-18

 

Applied
 • degree in Science, Chemistry or related
 • 3-5 years of experience in regulatory affairs
 • regulatory

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Science with studies in Pharmaceutical
 • Male or Female, Age 26-35 year
 • Two or more years’ experience in cosmetic products

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New project development
 • Engineering R&D
 • Mechanical, Automotive, Industrial Engineer

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นักโภชนาการ สายโรงพยาบาล
 • ปริญญาตรีสาขาโภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์

21-Jun-18

 

Applied
 • Research and Development
 • ต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาตรี

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Officer

RAMA PRODUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 1-2 year experienced in meat industry
 • Strong analytical and Problem solving skill
 • Fair communication skills in English

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำสูตรมาตรฐาน, จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า
 • ศึกษาวิเคราะห์สินค้าร่วมกับฝ่ายขาย

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

21-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • R&D
 • Skin Care product
 • Have knowledge in GMP, ISO9001 and Halal

21-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied