ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สิ่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
  • การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมโรงงาน
  Fircroft (Thailand) Limited's banner
  Fircroft (Thailand) Limited's logo
  ChonburiTHB 35K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Project Completion System, Oil & Gas Database
  • Turnover Operator, Systems Completion
  • Database Management
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)