ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  Siam City Cement Public Company Limited's banner
  Siam City Cement Public Company Limited's logo

  Chemical Inspector

  Siam City Cement Public Company Limited
  สระบุรี
  • Quality Control / Assurance in factory
  • Chemisty
  • Manufacturing / Saraburi Plant
  Coforge Limited's banner
  Coforge Limited's logo
  จตุจักรมากกว่า THB 120K /เดือน
  • 7 years+ of experience in project management
  • Background in Oil & Gas industry and products
  • Experienced in Wet Gas, Crude Oil, Plastic Pellets
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ชลบุรีTHB 16K - 20K /เดือน
  • วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรม เคมี / ปิโตรเคมี
  • สามารถทำงานกลางแจ้ง ตรวจเรือน้ำมัน
  • แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
  Ecolab Ltd.'s banner
  Ecolab Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆTHB 13K - 25K /เดือน
  • Bachelor in Chemical Engineer
  • In field of Refining, Petrochemical, Water Process
  • Conduct site surveys, product/application/system
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's logo

  Water Resources Engineer (Professional Level)/วิศวกรแหล่งน้ำ

  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
  บึงกุ่ม
  • working 5 days
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรืองานด้านแหล่งน้ำ
  • ปริญญาโท-สาขาวิศวกรรมชลประทานหรือแหล่งน้ำ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  เชียงราย
  • ระบบนิเวศป่า การสำรวจป่าไม้ การวางแปลง
  • สำรวจพื้นที่และวางแปลงตัวอย่าง
  • การขึ้นทะเบียน T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารจัดการโครงการ
  • ลงพื้นที่เพื่อทำงานและเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน
  • ประสบการณ์การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจชุมชน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Design Document)
  • สามารถใช้โปรแกรม QGIS/ArcMap ได้เป็นอย่างดี
  • การขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ