• มีประสบการณ์ด้านขออนุญาตจัดสรร
  • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • มี Proaetive และ Self motivate

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-30 ปี
  • วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือโอนกรรมสิทธ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล