• ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีป
 • ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีป
 • ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, 25 to 35 years old
 • 3 yrs experience in government relations/policies
 • Excellent Thai and English (700 TOEIC score)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Play an important role to expand domestic business
 • Work at leading paper manufacturer in Japan
 • Work with familiar products

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Public Health
 • 7 Years of Work Experience
 • Professional Level Experience in HIV-AIDS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลงานด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของแผนแม่บท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการกำกับดูแล พัฒนานโยบายต่างๆ ด้านกฎหมาย
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของแผนแม่บท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาเชิงลึก
 • ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน นโยบาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

16-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • GPA 2.75 or higher.

16-Feb-18

 

Applied
 • 6+ years of experience in legal department
 • Excellent negotiation and communication skills
 • Good command of English both written and spoken

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English and Mandarin.
 • Experience in policy/ social/ volunteer/ NGO work
 • Ability to travel across the region

16-Feb-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการติดต่องานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • health economic, market access
 • healthcare, pharmaceutical, HITAP
 • NLEM

12-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล