• มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • โอนกรรมสิทธิ์, สินเชื่อ, ติดต่อราชการ
 • เจรจาต่อรอง แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • -

18-Oct-18

 

Applied
 • PR Corporate Communications
 • Creative Problem Solving and Presentation Skills
 • Supervise All Communications Channels

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • สื่อประชาสัมพันธ์ เขียนบทความหรือเนื้อหา
 • Communication and Knowledge Management

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Graphic Design Multi Media
 • Communication and Knowledge Management
 • Creative Problem Solving and Presentation Skills

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกการประชุม และทำรายงานการประชุม
 • ประสานงาน ติดตาม และธุรการ
 • นัดหมายและยืนยันการเข้าประชุม

18-Oct-18

 

Applied
 • University degree or professional diploma
 • Good command of written and spoken English
 • Good analytical and communication skills

16-Oct-18

 

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied