ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น
  • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
  • ควบคุมดูแลงานด้านธุรการ
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • บริหารการขออนุญาตและการยื่นจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พิจารณาเป็นพิเศษ
  • บริษัทมีความมั่นคง รายได้ดีและสวัสดิการหลากหลาย
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานภาครัฐ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี