• ดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • มีประสบการณ์กฎหมายและประสานงานราชการ

22-Mar-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่