• ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Security Guard, Security System
  • Guard, Armed guard
  • Security guard management

12-Sep-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in any related field
  • 3 years' experience in logistics security
  • Understanding of security standards including TAPA

12-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่