• วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงาน
 • อยู่ใน ม.มณีรินทร์ หลัง รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน

14-Dec-18

 

Applied
 • Deliver project implementation
 • Build and maintain relationship with stakeholders
 • Assist in intervention development design

13-Dec-18

 

Applied
 • Facilitate logistics for project implementation
 • Support proposal development activities
 • Ensure that project runs smoothly

13-Dec-18

 

Applied

Government and Public Affair (EIA)

SGS (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Able to work independently
 • Able to interact with all levels of management
 • Negotiation and interpersonal skills

13-Dec-18

 

Applied
 • Application Deadline:20 December 2018
 • Post-graduate degree in social work, public health
 • Minimum of five years of experiences

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Application Deadline:20 December 2018
 • Relevant degree (Bachelors) in development studies
 • Experience with USAID, OFDA, UNICEF, ECHO, DFID

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิ
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน

13-Dec-18

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • http://www.compassionth.com/?page_id=6350
 • Able to communicate in Thai, Karen and/or English.
 • This position will be considered to be full time.

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working in governmental organizations
 • Experience handling Legal / Corporate Affairs
 • Minimum 10 years’ experience in public affairs

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Advisor in monitoring, evaluation and learning
 • a minimum of 5 years experience

11-Dec-18

 

Applied
 • 5 years of experience, HIV/AIDS, QA, QC
 • A few year work experience as a supervisor
 • medical terminology, ICH/GCP

11-Dec-18

 

Applied
 • Teacher
 • Social Worker
 • Psychology

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • Fundraising Manager
 • Sales and Marketing
 • Job in Bangkok, Thailand

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop corporate sustainability framework
 • Experience in sustainability practices; GRI, DJSI
 • Good analytical, logical and problem solving skill

08-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ Coordinator
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

07-Dec-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา กระตือรือร้น
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษา
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา
 • กระตือรือร้น ขยัน มีความตั้งใจทำงาน

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 • ชอบพบปะผู้คน มีการสื่อสารที่ดี

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา
 • ชอบพบปะผู้คน ชอบพูดคุย มีการสื่อสารที่ดี
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.,ป.ตรี
 • ชอบพบปะผู้คน ชอบพูดคุย มีการสื่อสารที่ดี
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา
 • กระตือรือร้น ขยัน มีความตั้งใจทำงาน

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา
 • ชอบพบปะผู้คน ชอบพูดคุย มีการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม สามารถเดินทางทำงานทั่วเชียงใหม่

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา
 • ชอบพบปะผู้คน ชอบพูดคุย มีการสื่อสารที่ดี
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.,ป.ตรี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง

15-Nov-18

 

Applied