• มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดธุรกิจประกันภัย
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analysis, SAS, SQL, Power BI tools
 • big data management
 • communication, interpersonal, problem solving

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strategy
 • transformation
 • consult

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2ปีในบริษัทประกันชีวิต
 • มีทักษะในการขาย การเจรจาและบุคลิกภาพดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong attention to detail.
 • Good written & spoken English & Thai
 • Competitive salary.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Investment Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • fund manager, investment strategy, high-net-worth
 • investment operations, CFA ,CISA,fund management
 • investment management,asset management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Broker Support, Underwriting,
 • Business Development, Sales
 • Insurance, Marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years of experience in marketing
 • project coordination, campaign management
 • marketing campaign, operation, project management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์: 0 ~ 2 ปี ด้านการประกันชีวิต
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานที่เกี่ยวกับการประกันชีวิต OIC,TLUA,TLAA

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Operational Risk
 • Bachelor’s degree in related field
 • Proficient in Thai and English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enhance insurance knowledge in various class
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • At least 5 years of experience in Insurance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Risk Management
 • Maintain records of insurance policies and claims
 • Design and implement overall risk management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Animal nutritionist
 • Feed additives
 • Feed formulator

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้อย่างดี
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ, มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมุ่งมั่น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years relevant experiences
 • Experience working in complaints handling
 • Excellent customer service skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Company Secretary
 • Knowledge in statistic insurance and/or experience
 • Fluent in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide Finance Division in developing business
 • Financial planning process
 • Contribute suggestions/ideas on actions

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyze Sales's incentives
 • Redesign incentive schemes
 • Assess the actual incentive payout

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Liaise with hospital for Provider issues
 • Coordination with the hospital
 • Plan and implement the wellness strategy

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construct an Enterprise Risk Management framework
 • Participate in the development of risk strategy
 • Implement Own Risk and Solvency Assessment process

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Evaluate any compliance issues/concerns
 • Develop company wide risk assessment & compliance
 • Handle all compliance enquirers

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Law or Business Admin
 • knowledge of compliance and AML regulations
 • At least 3-5years working experience in compliance

18-Sep-18

 

Applied
 • At least 3 years ’s experience
 • Experience from Audit firm
 • Prepare timely and accurate statutory financial

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years Non-Life insurance experience
 • Experience Implementation on Core Insurance app
 • understanding of Business Process Management (BPM)

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute proactive anti-fraud strategies
 • Conduct interview for investigation & issue report
 • Dare to speak and ask, able to deal with conflict

18-Sep-18

 

Applied
 • Insurance Risk Engineer, Safety Engineer
 • Management Level
 • Salary negotiable

18-Sep-18

 

Applied
 • Insurance Complaint
 • Customer Services
 • complaints handing

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in marketing
 • Develop product strategy
 • Develop and manage the value proposition

18-Sep-18

 

Applied
 • Project Management and Process Improvement
 • Exp in Insurance - Life Operations is a plus
 • Good communications skill and CAN-DO Attitude

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or higher in HR, Psychology or related field
 • Working experience in HR function at least 8 years
 • Excellent communication in English

18-Sep-18

 

Applied
 • 4 years experiences of life insurance
 • A master’s degree in Finance, Economics
 • Excellent command in written and spoken English

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher level
 • 3-5 years’ experience in the Insurance Industry
 • Proficient in both written and spoken English

18-Sep-18

 

Applied
 • 3-5 years of experience in Insurance
 • Property loss assessment skill
 • To ensure the Claims registration & Payment

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in Sales Training
 • Strong training, coaching and facilitation skills
 • Good planning and organizational skills

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellence in Ms. Excel and Powerpoint
 • Good data analysis and strategic thinking
 • Has working experience in Financial Industry

18-Sep-18

 

Applied
 • BA Degree in Accounting, Finance, Economics
 • Working experience from LIFE insurance company
 • Experience in leading finance operation team

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 1 year work experience in Insurance
 • Professionally handle phone calls

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree of any field
 • Experience in Health Insurance would be advantage
 • Good English skills are required

18-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปีขึ้นไป มีความรู้
 • ด้านบัญชี การเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีสวัสดิการ โบนัส และประกันสังคม

18-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Insurance Background
 • Systems, Computer Science
 • information technology projects.

18-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย
 • Service mind มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

18-Sep-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Implement brand and communication strategies
 • Coordinate at strategic and tactical levels
 • Drive company message, image and brand

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • 3-5 years’ experience
 • Computer and English proficiency

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Liability Underwriter

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Underwrite new Liability business
 • Build relationships with brokers and business
 • Up to 5 years underwriting

18-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานประกันภัยจะได้รับการพิจารณา
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

18-Sep-18

 

Applied
 • Business Analyst
 • Financial Reporting
 • Product Marketing

17-Sep-18

 

Applied
 • 3-5 years in compliance function,Law&Regulation
 • 2- 5 years in compliance risk management
 • Bachelor’s degree or Higher in Laws,BA,Accounting

17-Sep-18

 

Applied
 • Master degree, preferably in Finance
 • 5 years investment experience
 • Asset allocations and investment performance

17-Sep-18

 

Applied