• หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ / นักขัตฤกษ์
 • โบนัสประจำปี ประกันสังคม
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To handle all inbound calls from customers
 • To provide best informatio and support to customer
 • To coordinate with other parties

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8+ years experience in b2b Motor Insurance
 • Experience in Insurance, Automotive, Assistance
 • Good level of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Advanced SQL and R or SAS skills
 • Solid experience in machine learning
 • Excellent written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in compliance function,Law&Regulation
 • 2- 5 years in compliance risk management
 • Bachelor’s degree or Higher in Laws,BA,Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • Good command of English
 • Good Interpersonal, Negotiation & Management Skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Projects and Initiatives Implementation
 • Subject Matter Expert (SME)
 • Systematic thinking, result-oriented

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, Age not over 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 2 years of experience in marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nurse Coordinator with professional certification
 • experience in nursing and escorting
 • International company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in PHP 5.5 – 7.1, excellent with CRM
 • min 2 yrs experience
 • 6 months contract with exciting start up!

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Statistic or finance
 • 3 years of experience in an Insurance technical
 • High integrity, detail oriented

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันวินาศภัย 3-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AML/CFT related policies
 • BOT approval letters and BOT Audit Reports
 • Compliance experiences in the Banking/Insurance

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in New Products
 • Corporate Insurance
 • English Skill

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assess claims in line with policy
 • Conclusion medical certificate
 • Ensure claims correspondence to customer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good experience of General Insurance industry
 • Thai National with excellent level of English
 • Knowledge of all products

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for claim adjudication for all claims
 • Handle complaints and answer queries from parties
 • Nursing/Medical background

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellence telemarketing and operations services
 • people and project management
 • Design and document operations workflows

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To initiate and execute new E-Commerce
 • use of social media, digital marketing
 • E-Commerce

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MARINE CARGO
 • •Knowledge of global / local transportation
 • Fresh graduated is welcome.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate secretary

--

กรุงเทพมหานคร

 • Work experience corporate secretary work or secret
 • Fluent in English, must be organize&active person
 • corperate secretary work, legal back ground

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจประกันภัยมา 10 ปี
 • ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Insurance Knowledge
 • Product & Business Development
 • At least 2 years direct experience

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Bachelor degree in Law
 • Experience in insurance

19-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมดูและวางแผนการปฏิบัติงานพิจารณารับประกัน
 • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต
 • ดูแลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติ

19-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong project management background
 • Experience within the insurance industry
 • Knowledge of effective project management

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the Region Risk Management
 • Manage the Regional Operational risk
 • Ideally MBA or Chartered Accountant

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Ability to communicate in English in a business
 • Willing and able to travel around Thailand

19-Mar-18

 

Applied
 • Thai National
 • At least 5 years Accounting experience
 • Experience in Life Insurance

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Risk Management experience
 • Actuarial experience would be a good advantage
 • Life Insurance experience and good English

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hunt for new business
 • Coordinate with Underwriting team
 • prepare quotation and present to both new client

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Draft / review legal letters
 • Monitor legal proceeding and cases in civil
 • Provide legal support

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 yrs of experience in Compliance
 • Knowledge & Understanding of Local laws
 • Policy & Procedures Development

19-Mar-18

 

Applied
 • Experience in insurance function or related
 • Bachelor's Degree in any field, Supervisor
 • Marine Insurance, Property Insurance

19-Mar-18

 

Applied
 • experience in non-life insurance
 • experience in marketing for broker channel
 • Good command in English

19-Mar-18

 

Applied
 • Investigation Manager Job
 • Insurance Industry
 • Job in Bangkok, Thailand

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop digital platform for non-life insurance
 • Design system reports and file format
 • Conduct UAT and test script for systems

19-Mar-18

 

Applied
 • ประเมินผลความคุ้มค่าการลงทุนโครงการ
 • ทำ model พยากรณ์รายได้/ค่าใช้จ่าย
 • จัดการฐานข้อมูลในระบบ วิเคราะห์ และสรุปผล

19-Mar-18

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ประสบการณ์ระดับบริหารธุรกิจประกันภัย
 • มีทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • business strategy
 • 2-5 years of work experience
 • Good team working, highly motivated and proactive

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 working years in insurance industry
 • To assist checking sales illustration
 • Can be flexible to work under the tight schedule

19-Mar-18

 

Applied
 • Claims Manager
 • Motor & Non-Motor Insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of hospital/insurance experience
 • Knowledge in life or non-life insurance business
 • Excellent in English

19-Mar-18

 

Applied
 • To build and provide training programs
 • Knowledgeable in insurance products and insurance
 • Background in insurance business is preferable

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ .Net ,Web Appication ,Mobile Appication
 • หากมีประสบการณ์สายงานประกันภัย,ธนาคาร พิจารณาพิเศษ

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์งานการตลาด ในธุรกิจประกันวินาศภัย

19-Mar-18

 

Applied
 • 7 - 10 years of risk management experience
 • Knowledge in life or non-life insurance business
 • Excellent in English

19-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล