• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกัน
 • กรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้น
 • ชอบการคำนวณ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-18

 

Applied

Actuarial (VP)

Asian Leaders Career Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • actuary, Acturial, Insurance
 • Life Insurance
 • Actuarial, Pricing

23-Feb-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความก้าวหน้า
 • มีความมั่นคง
 • มีสวัสดิการที่ดี

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

23-Feb-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Property & Miscellaneous Insurance
 • Applicable practical statistics skills/background
 • Good skill in policy wording in Thai and English

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Initiate and improve the pricing model
 • Bachelor’s degree in Statistics, Mathematics
 • Must have experience in Non-Life Insurance

23-Feb-18

 

Applied

CFO (Insurance)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Finance
 • CFO
 • Accounting

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master and Bachelor’s Degree in Marketing
 • 10-15 years working experience in underwriting
 • Good product analysis skills.

23-Feb-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ213-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

22-Feb-18

 

Applied
 • 5 years experience of product mnagementSpecialist
 • Strong background and experience in actuarial
 • Good Communicate in English

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of RM - Bancassurance for SCB

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bancassurance
 • Unit lnk
 • Siam Commercial Bank

22-Feb-18

 

Applied
 • ออกแบบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • ทบทวนการแข่งขันของตลาด และผลประโยชน์ที่ลูกค้า
 • พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร

22-Feb-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ ข้อมูล คำนวณ SQL
 • สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์
 • Data Analyst

22-Feb-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in related field.
 • 5+ years’ experience in actuarial / insurance
 • Actuarial exam is a plus

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, aged between 25-32 years old.
 • Experience working in group medical insurance
 • Good communication, presentation skills

22-Feb-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

22-Feb-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Actuarial, Statistics
 • actual business
 • Corporate Valuation

22-Feb-18

 

Applied

Head of Insurance Telesales (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Auto insurance
 • Automotive insurance
 • Insurance; telesales

22-Feb-18

 

Applied
 • A master’s degree in Finance, Economics
 • Identify, assess and monitor the financial risk
 • Experience and knowledge in Solvency II, EEV

22-Feb-18

 

Applied
 • Insurance/ banking background is required.
 • 5 years of experience in data modeling & campaign
 • SQL, SAS, Access, Statistics, Tableau, R, Python

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years experiences in Data Management
 • Team working oriented
 • Sense of urgency

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับแขกหรือบุคคลที่มาติดต่อบริษัท
 • สกรีนสาย และโอนสายไปหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการงานเอกสารและงานจัดซื้อ

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years non-life insurance underwriting experie
 • Age 35 yrs. old up
 • Good English skill

21-Feb-18

 

Applied
 • Experience of Customer Experience & Service Design
 • Hold Individual Broker License over 1 year
 • Insurance Customer Understaning

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Actuarial Officer

Manulife Insurance Thailand PCL

กรุงเทพมหานคร

 • Actuarial Job
 • 1-2 years experience from Insurance Business
 • Analytical Skills

20-Feb-18

 

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance
 • Legal
 • Compliance reporting

20-Feb-18

 

Applied
 • Work experience at least 5 Year
 • Achieve ASA or FSA (or equivalent)
 • Well understand NPV/GPV reserve valuation

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Analytics
 • Campaign Management
 • SAS

20-Feb-18

 

Applied
 • Understanding of Risk Management concept
 • Work under pressure and tight deadline
 • Strong analytical thinking and communication skill

19-Feb-18

 

Applied
 • การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 3ปี
 • การบัญชีประกันภัยอย่างน้อย 5ปี
 • SQL, Microsoft Access, SAS

19-Feb-18

 

Applied
 • Financial risk
 • Risk management
 • IFRS9

19-Feb-18

 

Applied
 • 10 years of life insurance experience
 • Directs and oversees the design and development
 • Knowledge in data management / big data related

19-Feb-18

 

Applied
 • Prepare data for producing reports
 • degree or higher in Actuarial Science, Statistics
 • Support and provide on product/competitor

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-6 years of experience in Insurance Business
 • Quantitative and analytical thinking skills.
 • Project management and coordination skill.

15-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล