ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 33 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 33 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
 • วางแผนบริหารจัดการทางการเงิน
 • สร้างความคุ้มครองและหลักประกันให้ลูกค้า
 • ตอบโจทย์ความต้องการในด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ
 • วิเคราะห์และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานลงทุนและคณิตศาสตร์และประกันภัย
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
Southeast Insurance Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านพิจารณารับประกัน Non Motor
 • เดินทางลงพื้นที่ได้
 • มีประสบการณ์กับบริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า
 • Bundle Product ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Southeast Insurance Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
 • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
 • ความเป็นผู้นำทักษะการตลาด,เจรจรต่อรอง,การแก้ปัญหา,
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
 • มีแผนรับรองเงินเดือน
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
The Viriyah Insurance Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
ถัด ไป
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)