• จัดเตรียมรายงานประจำสัปดาห์และรายงานประจำเดือน
 • จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการด้านบัญชี 1-3 ปี (AR)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบในส่วนของการจัดทำบัญชีให้เป็นระบบ
 • รับผิดชอบจัดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของทุ
 • ควบคุมการเงินทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เก็บประวัติร้านค้าที่ขายสินค้าแต่ละชนิดและข้อมูล
 • ตรวจรับเอกสารใบขอซื้อ (P/R) จากแผนกที่ขอซื้อ
 • ส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเซ็นต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Able to travel from time to time
 • Willing to work 6 days per week (work on Saturday)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or a related field
 • 5 years' experience in finance and accounting
 • Experience in statutory reporting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bonus 6 mths,Med Ins,Prvd F,Transport, OT Pay
 • Global Electronics Manufacturing & Trading Company
 • Exp. in Acct 15 yrs up in Japanese Company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage day-to-day financial activities in complian
 • 4 years working experience in finance/accounting
 • Excellent Microsoft Office (Excel)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • More than 7 years of experience in accounting
 • Be able to direct closing and cost accounting
 • English skills at advanced conversational level

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 to 2 years’ experience in general accounting
 • Preparing various accounting reports and documents
 • Preparing monthly records of AP/AR

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • 2-3 years of relevant accounting experience
 • Able to work in fast-paced environment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Control, Credit Control manager
 • AR, account receivable, Credit Risk
 • account

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี
 • อายุ 24 – 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

NXP Semiconductors

หลักสี่

 • Bachelor's degree in Accounting
 • Strong technical accounting background
 • ERP (SAP or Oracle) experience preferred

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Financial
 • Team Lead

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1 – 3 years of experience for officer
 • Detail oriented, accuracy and “Can do” attitude

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Operation
 • Finance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years working experience
 • Excellent of both written and spoken English
 • Working time Mon-Fri

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 3 years exp. in people cost
 • Experience in budget control
 • Exp. in manufacturing field

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาบัญชี ปวช.ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female of age between 35-45 years old
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • At least 7-10 years working experiences in financi

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ชำนาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager - Rayong
 • Experience in accounting from property
 • Willing to work in Rayong. (Monday to Friday)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manufacturer accounting experience
 • CPA
 • SEC/SET filing submission stage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้นทุนสินค้า
 • บัญชีนำเข้า-ส่งออก
 • ภาษีอากร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • credit, credit risk management, cash collection
 • collection report, control debts
 • Good in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experience in corporate finance
 • Background in power industry or related industry.
 • Knowledge in Oracle is a plus.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 5 year of work experience in Accounting
 • Good command in English (speaking and writing)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Restaurant,Food &Beverage property.
 • Salary 60,000 THB.
 • Strong supervisory and managerial skills.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

BA - Accounting (Insurance)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Life insurance
 • Business Analyst

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 1 years++ work experience in Finance, Accounting
 • Good in MS EXCEL, Pivot, Vlook up
 • Ecommerce industry & Fun environment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน 3-5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Excel, Word
 • ทำรายการกระทบยอดในหัวข้อต่างๆ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4 mths,Med.Ins,Prvd F,Transport,Dental,OT
 • Global IT System Network Service Company
 • Exp. in Account over 5 yrs. (TAX, BOI, TFRS/IFRS)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Work experience in Credit Control function
 • Workable English communication skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • มีทักษะเรื่องภาษีต่างๆ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree or higher in Accounting with age 33-36 year
 • 5 years of experience in are of cost/inventory
 • Oracle or SAP knowledge is a must

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • Financial Controller
 • Managerial level

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Accounting Manager
 • Freight Forwarder

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์บัญชี 3 ปีขึ้นไป, ดูแลผังบัญชีในกลุ่ม
 • ปิดงบการเงิน, วิเคราะห์งบการเงิน, งานงบประมาณ
 • ความรู้เรื่องภาษี/มาตรฐานบัญชี, รายงานทางการเงิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คัดแยกและจัดเก็บบิลขาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • เงินเดือน 15,000 บาท

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Inventory
 • costing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ตรวจสอบสถานะลูกหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Over 5 years of experience in Accounts Payable
 • Have a good accounting and tax knowledge

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • TOEIC 700
 • Work experience in cost accounting.
 • Bachelor of Engineering/ Economic or Related.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับรายจ่ายบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือปวช
 • ขยันทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager - Property
 • Accounting experience with fair use of English
 • Office is in Bangkok and can easily walk to BTS

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Implementation Consultant - Accounting Software

Titan DMS

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ Years Experience
 • Willingness to Travel throughout Thailand
 • Career development opportunities

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied