• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ SAP

14-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่