• มีประสบการณ์ด้านการเงิน 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรอบคอบในการทำงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting&Finance
 • Knowledge of the Real Estate industry
 • Minimum of 2 years of experience in the field

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Accounting or related field.
 • Male, Female age 25 - 30 Years old.(Thai National)
 • At least 3-5 years experience in related position.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai / Male-Female, age 23-28 years old
 • Min.1-2 years exp. in accountant work /Good in Eng
 • 18-25K+Bonus / @Klongtoey / Construction Company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปวส- ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Controller
 • Cost
 • SAP ,Accountant

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • output VAT Report
 • Accounting record
 • SAP system

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in managerial level will be advantage
 • 8+ years in Accounting & Finance field
 • Experience in Automotive, Industrial business

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age : 22-27 years old
 • Bachelor Degree Major Finance & Acct Or related
 • Ability to communicate in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • English ability
 • Computer literate (MS Office, E-mail, Internet)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเอกสารทั่วไป และเอกสารบัญชีเบื้องต้นของบริษัท
 • ระดับการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Officer
 • GL Officer
 • Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนบัญชี และ บริหารจัดการงานด้านบัญชี
 • ประสบการณ์บริหารงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • วางแผนภาษี และ ดูแลตรวจสอบการให้การดำเนินงานภาษี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • Comprehensive health benefits (medical, dental)
 • THB45,000+++/เดือน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีใบอนุญาต CPD
 • ประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป อายุ 30 - 40 ปี
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน
 • จัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการบัญชี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant

East West Seed ROH Ltd.

เชียงใหม่

 • At least B.Sc. in Accounting
 • Finance & Accounting, Senior Accountant
 • Accountant, Finance

24-Feb-18

 

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

24-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to cooperate with top management
 • to grow yourself by being highly responsible
 • to work at famous Japanese company

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี สาขาบัญชี อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมMS Word, Excel ได้ มีความอดทนสูง
 • พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ ไม่เกี่ยงงาน

24-Feb-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านบัญชีบริหาร, บัญชีต้นทุน
 • งบประมาณ, Budget, Report, งบการเงินรวม

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

S.K.J.Industries Company Limited

วังทองหลาง

 • จัดทำบัญชี และยื่นแบบภาษี
 • ทำ cash flow และ ปิดงบ
 • ทำโปรแกรม SAP EXPRESS

24-Feb-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 yrs+ exp in Finance, Accounting field
 • Experience in managerial level will be advantage
 • CPD license, Exp in Manufacturing is a plus

24-Feb-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้จัดการบัญชีการเงิน
 • ผู้จัดการบัญชี
 • ผู้จัดการการเงิน

24-Feb-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-18

 

Applied
 • Education: Bachelor's Degree or higher
 • Age: Over 35 years old
 • Experience: At least 10 years in accounting field

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office(Word/Excel)ได้อย่างดี

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Holding CPA & CPD is a must
 • More than 7 years of experience
 • English skills at advanced conversational level

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Controller
 • Balance Sheet Reconciliation and Taxation
 • Account Payable

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

TWENTY-FOUR CON&SUPPLY COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, PrvdF, Transp, Full Attd,OT
 • JP Electronics Parts Trading Co.
 • Exp. in 1 - 2 yrs. Accounting / Fresh also OK

23-Feb-18

 

Applied
 • 3-5 years experience
 • Comfortable with international environment
 • Salary negotiable

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • More than 3 years’ experience in accounting field
 • CPA, tax auditor or other international accounting

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certified Public Accountant (CPA) is required
 • Work experience as a manager in financial section
 • Ability to close entries correctly in accordance

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • ผ่านประสบการณ์ใช้งาน AX

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • To prepare all tax self-assessment return
 • To hold the petty cash float

23-Feb-18

 

Applied
 • International Western environment
 • Training & Development
 • Attactive salary package

23-Feb-18

 

Applied

Accountant

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Handle and process all accounting duties
 • Prepare monthly reports for the Managing Director
 • Participate in production of the annual budget

23-Feb-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Required at least GPA 3.00 in Accounting, finance
 • 0 - 5 yrs in Audit, Account, Analyst, Management
 • Good English, Tax, Credit, banking, Financial

23-Feb-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's or higher degree in Accounting
 • Tax reporting
 • Have strong communication and presentation skills

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting or related field
 • Good knowledge of accounting
 • Excellent spoken and written English skills

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience about Finance HR and Administration
 • Well versed in English and Thai
 • Knowledge of accounting software

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถควบคุมตรวจสอบงานที่รับผิดชอบได้
 • มีความรู้ด้านภาษีและระบบบัญชี

23-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล