พนักงานบัญชี

Workwize Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ทำงบดุล
 • ปิดงบการเงินประจำเดือน
 • จัดการเรื่องการทำประกันสังคมให้แก่พนักงานในบริษัท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Age 22 - 25 years old
 • Welcome new graduate students
 • Good Command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work experience, 1-2 years, in accounting field
 • Ability to communicate in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 – 3 years of experience for officer
 • 3 – 5 years of experience for supervisor
 • 5 – 8 years of experience for manager

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age between 25 to 30 years old
 • Bachelor Degree
 • openly for 3-5 years of experience in accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 3-5 years of working experience
 • Good command of English communication skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-3 years’ experience in Account Payable
 • Accounting, Tax knowledge and Oracle experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female age between 23 - 26 years
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Has a driving license and own car

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years experience in Accounting
 • Accounting
 • Assist accounting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager (Chonburi)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting Manager
 • Accounting Chonburi
 • Accountant

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 5 years experience in accounting
 • Experience with trading company

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินโบนัส ปีละ 2 ครั้ง (จ่ายตามผลประกอบการ)
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีมาก่อน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินโบนัส ปีละ 2 ครั้ง (จ่ายตามผลประกอบการ)
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีมาก่อน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing monthly tax reconciliation
 • Closing and preparing monthly financial report
 • Working closely with internal and external auditor

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solicit up to date information of taxation
 • Able to work half day on Saturday
 • Good command in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายงานภาษีมูล่าเพิ่ม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Western Company; open space
 • First & Business Class Flights Service
 • 700 or above of TOEIC score (additional)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Finance or related fields
 • 5+ years experience in management reporting,

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age not over 47 years old
 • Exp in accounting/ finance management in factory
 • Excellent command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • AR Accounting
 • credit card transactions.
 • Cash control

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female or male, Thai nationality
 • Bachelor degree, 3-5 years experience
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 5 years of experiences
 • Able to use MS Office

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2 -5 years accounting experience, Prefer AP
 • Fair - Good English communication skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • +10 Years experiences in Multi-National company
 • Fluent in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Having 1-2 years in accounting is preferred.
 • Positive mentality and attitude.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0 - 2 ปี
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 7 years experience
 • EXCELLENT command of spoken and written English
 • Commercially and result driven

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to visit upcountry plants
 • Costing and Manufacturing is a must
 • Good command of written and spoken English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จัดทำงบประมาณ , cash flow ,ภาษี
 • มีประสบการณ์ในบริษัทฯที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having at least 2-3 years experience in a finance
 • Degree or Higher in Finance / Accounting
 • Being independent with strong interpersonal skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting.
 • At least 0-5 years in accounting field auditing.
 • Good command of English and computer literacy

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Accounting.
 • At least 10 years' experience in Accounting.
 • Qualification as CPA is required.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Bonus 6 Mths, Med+Life Ins,Pvd F,Position,Transp
 • World wide Electronics Manufacturing & Trading Co.
 • Exp. in Accounting 15 yrs.up in JP Trading Company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 6 to 8 years of accounting and finance experience
 • Fluent in English is a must, work in Samui
 • Have a basic knowledge of taxation

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tax accountant, tax planning, Big 4, risk control
 • permanent job, international oil company
 • oversee Thailand and Cambodia markets

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounts payable & Expense claims
 • TAX & Withholding tax system & Bank payment
 • 24-35 yo, 1 year experience, Bonus, Travel oversea

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Tax & M&A
 • At least 5 year(s) of working experience
 • Be familiar with Thai tax laws & regulations

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Toeic 600 up
 • ประสบการณ์บัญชี 5 ปี
 • สามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้มากกว่า 10 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Work exp, min 3 yrs, in local tax document
 • Work experience in SAP (Required)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accountancy or related field
 • Work experience, 2-3 years, as Accounting officer
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing and Accounting function.
 • Female 38-45 years
 • 15 years working experience in Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male, Age not over 40 years old
 • Hold CPD (CPA will be advantage)
 • Knowledge of JD Edward system, audit and tax

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • 7 years of experience in accounts receivable
 • Knowledge in accounting software (SUN)
 • High caliber of accuracy

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year experience payment process
 • Knowledge in ERP system
 • Bachelor Degree in Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Control for AR, AP and Fixed Asset
 • Experience : 2 years
 • Accounting provider license must advanced

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Samutprakan
 • CPA
 • Costing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied