• เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด - อ่าน - เขียน ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางบัญชี/การเงิน เท่านั้น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ประจำเคาน์เตอร์แคชเชียร์รับทอนเงินลูกค้า
 • ดูแลจัดเรียง เติมสินค้า ความสะอาดเรียบร้อย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประจำเคาน์เตอร์แคชเชียร์รับทอนเงินลูกค้า
 • ดูแลจัดเรียง เติมสินค้า ความสะอาดเรียบร้อย
 • ม.6 ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • โบนัส
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปวส./ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีใบขับขี่จักรยานยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 6 years exp. in internal control or internal audit
 • Analytical and problem-solving skills and conflict
 • Excellent command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare all accounting entry from “Express”
 • Reconcile some G/L e.g. bank accounts
 • Any tasks as per assignment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานที่รับผิดชอบ 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • At least2 years in IT project management
 • Finance/Banking experience is an advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in Accounting Field
 • Experience in Audit Firm is a big plus
 • Excellent command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year of experience in accounting
 • Good Excel program skill, Fair English skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ญ อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาการเงิน/การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักด้านงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี ขึ้นไปสาขาวิชาบัญชี หรือ การเงิน
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบระบบงานบัญชี
 • วางแผนกและจัดทำงบประมาณประจำปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age : 22-30,Male or Female
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • Good in english

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Financial, Accounting
 • At least 2-3 years’ experience in Finance or Accou

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Voucher Examiner

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years’ in finance, accounting, bookkeepping
 • Ability to analyze data, accounting and payment
 • Strong writing and oral communication skills.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2-5 years working experience in Accounting
 • Quick learner , Positive thinking and has service

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years accounting receivable experience
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Ensuring accuracy of all charges and credits

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยัน ไม่เกี่ยงงาน
 • ไหวพริบดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years exp in Accounting with 2 years as Asst Mgr
 • Good Knowledge of Consignment, Thai Tax Law
 • Direct background in Retail business/FMCG

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in cost accounting 2 years up
 • Monthly and year end closing
 • Factory expenses Monthly Report and analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in finance
 • 2 years of work experience in equity research
 • Excellent writing, analytical and presentation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Legal Counsel

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age 35 - 45 years old
 • Good command of English
 • At least 8 years’ experience in accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager

Praxair (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in a big 4 audit firm is a plus
 • Understand tax knowledge of Thai GAAP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • 0-3 years’ working experience in auditing
 • Experience of reporting packages

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hold an internationally accounting qualification
 • Strong technical skills
 • Support regional projects

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for receivable and payable
 • Implement financial policies
 • the month end and year end book closing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงายบัญชี 5 ปี ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & HR & Admin
 • Accounting & Office Management
 • Accountant and Admin

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาการบัญชี, 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี, ทำงานที่นนทบุรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai speaker and good command of English
 • Experience in CORPORATE LENDING
 • Experience in RETAIL BANKING with a Branch

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Produce accurate financial reports
 • Provide and interpret financial information
 • Prepare annual budget and quarterly forecast

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost variance analysis
 • Experience in cost accounting
 • Maintain stock code and recipe and in system

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female : 22-30 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good command of MS office and English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CREDIT CONTROL MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Female, age 30-40 years old
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5-8 years’ experience in a credit control

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 28 years old up
 • Degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years experience in Internal Audit

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 5 ปี ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
 • ประสบการ์ทำงาน 10 ปี ไม่นับรวมตำแหน่งระดับบริหาร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 40-50 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านธุรกรรมทางการเงิน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เบี้ยขยัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ตรงต่อเวลา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี ภงด 3,53
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ
 • จัดการและดำเนินการฟ้องร้องต่อลูกหนี้
 • ติดตามและควบคุมดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล