• งานบัญชี / เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ประสบการณ์บัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • มี CPD / BTS ศาลาแดง MRT สีลม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related
 • Fluent in English
 • Detail Oriented, Proactive and CAN DO attitude

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 4Mths,Med Ins,Pvd F,Transport,Position,Etc.
 • International Japanese Electronics Trading Company
 • Age 38-40, Female, CPD,TOEIC 700, JP Company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึก เบิก-จ่ายและรับสินค้าในระบบให้อัพเดท
 • สรุปต้นทุนการผลิตตู้สำเร็จรูป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Processing day to day of account receivable
 • At least 3 years of experience in Accounting field
 • Able to register accounting details; expenses

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Accountant

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience 3-5 years in general accounting and tax
 • Responsible for managerial accounting
 • Understanding of accounting standards

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ yrs in accounting (Account Receivable)
 • Degree in Accounting, Age not 21 - 27
 • Good command of English is a plus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3 years of experience
 • Very good knowledge of Excel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International Company
 • Competitive benefits
 • Fresh graduates are welcome

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส, ปริญญาตรีสาขา การบัญชี ( รับ 1 อัตรา )
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ติดต่อโทร 034-900-896

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 years’ experience in internal control
 • Recommend and arrange employee training
 • Serves as liaison for all external audit

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account and project budgetary,forecast,drilling
 • account receivable , client invoices ,
 • Tax Accountant , oil and gas , GL,

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account Receivable
 • Credit & Contract, Invoicing, Cash Reconciliation
 • Collection and Debt Enforcement

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • วุฒิปวส และปริญญาตรี
 • สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ครึ่งวัน)
 • รวบรวมบิล และทำรายการบัญชี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี

CHINTA MARKET CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีหรือการเงิน มากกว่า 1 ปี
 • อัธยาศัยดี เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งการฟังและการพูด

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Inventory control, costing
 • willing to travel

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai National age 25 plus or above
 • 1-2 years’ experience of sales team management
 • degree in Business Administration or Marketing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 1 year of experience in cashier work
 • Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Work experience minimum 8 years in Internal Audit
 • Excellent command of spoken and written English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong credit control and collection experience
 • Strong analytical skill
 • International culture

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance from manufacturing
 • Business analysis experience
 • Good English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant (AP/AR/GL)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational Company
 • Dynamic Finance Team
 • Good Working Environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant (AP/AR/GL)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational Company
 • Dynamic Finance Team
 • Good Working Environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-30 years old.
 • 2 - 5 years experience in Accounting
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years’ experience in procurement admin
 • Having strong negotiation and planning skills
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated Bachelor’s Degree in Accounting
 • Must have CPD, CPA will be a plus
 • 10 years’ experience in financial

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Minimum 1 year of experience in accounting
 • Proficient with using a computer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการดูแลระบบบัญชีด้านรับ และ ด้านจ่าย
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้คงค้าง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีการเงิน 3 -5 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure all statutory and regulatory filings done
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 5 years of related working experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-10 years experienced in accounting

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • จบการศึกษาคณะ บัญชี การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provident Fund
 • Fix Bonus & Performance Bonus
 • Health Insurance

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in a four-year accounting degree
 • Certified Accountant and/or MBA is a plus.
 • Prepare inventory analysis reports

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • One of the largest Retail and wholesale company
 • Good salary and benefit
 • Financial and accounting leader

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
 • บัญชี
 • พนักงานบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 -5 years experience
 • Costing function with Manufacturing background
 • Leadership skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • จัดทำบัญชีต้นทุน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance
 • Cost analysis
 • English Proficiency, analysis

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-10 years with a professional services
 • Experience in risk-based audit, internal audit
 • CIA, CPA are preferable

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 10 years of experience in accounting
 • Manufacturing Industry, Good command of English

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor degree
 • CPD’s license
 • 3 year of experience

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied