• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คล่อง (Excel, Word, etc.)
 • เงินเดือนดี
 • มีสว้สดิการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 5 years of IT/ERP, SAP experience.
 • Good understanding of business processes as well
 • Strong project planning & control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Ability to work under pressure
 • Good computer literacy

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน, Admin

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s in Accounting or related field.
 • Male, Female age 25 - 30 Years old.(Thai National)
 • At least 3-5 years experience in related position.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai / Male-Female, age 23-28 years old
 • Min.1-2 years exp. in accountant work /Good in Eng
 • 18-25K+Bonus / @Klongtoey / Construction Company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใชัโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. จบสาขา บัญชี ขึ้นไป
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส- ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Management
 • at least 4 years experience
 • Banking Experience is preferred

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Accounting or related field
 • Local taxes and local requirement knowledge
 • At least 1 year of related work experience

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 5 years experience in Accounting
 • Make Sound Decisions / Lead Courageously
 • Show Drive and Initiative / Foster Open Communic

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Accountant
 • Accountant
 • Finance & Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in managerial level will be advantage
 • 8+ years in Accounting & Finance field
 • Experience in Automotive, Industrial business

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านสายงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age : 22-27 years old
 • Bachelor Degree Major Finance & Acct Or related
 • Ability to communicate in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการขายตั๋ว ขายบัตร
 • มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost analyst, finance analyst or controller in MNC
 • Experience in annual financial budget process
 • Corporate governance framework

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 5 years of experience
 • Good English command

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 3 years of experience
 • Good English command

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 year(s) of working experience
 • Full-Time position available
 • Proficient in written and spoke English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารทั่วไป และเอกสารบัญชีเบื้องต้นของบริษัท
 • ระดับการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆที
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ อดทนในการทำงานสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีใบอนุญาต CPD
 • ประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป อายุ 30 - 40 ปี
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวช. ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในงานบริการ ซื่อสัตย์
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน
 • จัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการบัญชี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher, Accounting background
 • Excellent English and Thai
 • Organized with good analytical mindset

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai/ Female/ age 30-45 years old
 • 3-5 years of exp. in Account&Admin
 • Good command in English

24-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Good command of English
 • 7 years experience

24-Feb-18

 

Applied
 • ปิดงบการเงินได้
 • เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี (CPD) แล้ว
 • 3-5 years experience in Accounting & Finance

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทำรายรับ-รายจ่าย

24-Feb-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
 • บัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express ได้
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

24-Feb-18

 

Applied
 • New Graduate
 • Technology, Consulting, Digital, Software Engineer
 • Infrastructure, Security

24-Feb-18

 

Applied

Accountant

S.K.J.Industries Company Limited

วังทองหลาง

 • จัดทำบัญชี และยื่นแบบภาษี
 • ทำ cash flow และ ปิดงบ
 • ทำโปรแกรม SAP EXPRESS

24-Feb-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 yrs+ exp in Finance, Accounting field
 • Experience in managerial level will be advantage
 • CPD license, Exp in Manufacturing is a plus

24-Feb-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

24-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office(Word/Excel)ได้อย่างดี

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Holding CPA & CPD is a must
 • More than 7 years of experience
 • English skills at advanced conversational level

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting background will be a plus.
 • Willing to learn and to move forwards.
 • Bachelor’s degree.

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฺฺBachelor degree in Accounting
 • managerial accounting analysis and budgeting
 • Consolidation financial statements

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล