• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงบการเงินรวม
 • ใช้ระบบ SAP ได้ดี

15-Oct-20

 

Applied
 • การเงิน
 • Finance
 • บริหาร

15-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting / Finance
 • 2 years experience of Accounting Management
 • Experience in audit, budget planning and control

15-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ SAP

14-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่