เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
  • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP