• เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • เงินเดือน ต่อรองได้ตามประสบการณ์
 • มีโบนัส และ เพิ่มเงินเดือนทุกปี รับรอง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Billing Invoice from Supplier
 • Prepare Input Vat , PND 3,PND 53
 • Prepare Purchase Order

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age preferable over 35 year old
 • Bachelor Degree in Accounting or higher
 • 7 years experience in preparation of accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BACHELOR DEGREE, 1 YEAR OF EXPERIENCE,
 • NEGOCIABLE SALARY
 • YEARLY BONUS

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Attention to detail and good analytical skill
 • Creativity and commercial awareness
 • Preferably in retail/apparel/ fashion

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Accounting or related fields
 • 3-5 years’ experience in payroll
 • Thai Nationality

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขอข้อมูลสินค้าส่งออกจาก Sales
 • ความรู้ความเข้าใจด้านประสิทธิประโยชน์ทางการค้า
 • จัดเก็บใบขนส่งสินค้าขาออก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Tax, VAT and WHT
 • Fixed Asset Control & Management
 • Supervision of Financial/Accounting staff

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Must have skills in Controlling and Reporting
 • Good computer skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์
 • General Ledger/บัญชีแยกประเภท
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี การแก้ไขปัญหาที่ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี
 • Accountting
 • งานบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 7 years' experience in Accounting/Financial
 • Good command of English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารต่างๆทางบัญชี
 • จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการวางบิล-รับเช็ค
 • โทรติดต่อลูกค้า และธนาคารเพื่อนัดหมายการวางบิล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A bachelor degree in Accounting
 • A minimum 3 years experienced in Accounting field
 • Good team player and team coordination

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Day to day AR transaction
 • Good computer literacy
 • Ability to work under pressure

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in accounting
 • 5 years of experience in cost accounting
 • Strong analytical skill and teamwork skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsibility includes the Financial Management
 • Oversea Month End, Year End closing
 • Forecast, Budgeting ,Monitoring, management and re

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 5 years’ experience in Accounting (costing & A/P
 • Good computer skill (MS Office)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global chemical company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ PAE 1-3 ปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Have experience in Accounting
 • Work at Bangna Tower

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in SAP or Oracle.
 • Bachelor's or higher degree in Accounting field
 • At least 2 years experience in Accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 30 - 40 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years of professional experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • เงินเดือน 70,000 บาท
 • ทักษะความรู้เพิ่มเติม ระบบฐานข้อมูล Oracle

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบปริญญาโทสาขาการเงินหรือการบัญชี
 • ทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB)
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with Costing in manufacturing
 • Good command in English language
 • Have management skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accountant manager
 • จุตุจักร
 • Accounting Manager

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Min. 1 year solid experience in Accounting
 • Immediate available is preferred

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of experience with CPA
 • Experience in manufacturing industry
 • Able to travel to factory once a week

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in general and manufacturing accounting
 • Have ERP knowledge such as AX
 • CPA is an advancetage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

BDO Thailand

คลองเตย

 • Bachelor's degree in accounting
 • Minimum 2-3 year experience in the accounting
 • Good command of both written and oral English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in accounting
 • Experience in dealing with Board of Investment
 • monitor and control on Capital Expenditures CAPEX

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in Business, Accounting
 • Develop and implement sourcing strategies
 • Negotiate contracts, agreements and pricing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 2 years solid back office support tasks
 • Service-minded, mature, detail-oriented
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Team Leader (GL)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Operational English
 • Knowledge in IFRS, ERP system
 • Share Service experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การด้านบัญชีลูกหนี้ 3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านหัวหน้าบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Highly Attractive Salary and Compensation Package
 • Global Conglomerate MNC
 • Great Career Growth Programme

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for general accounting tasks
 • Cooperate with oversea branch
 • At least 3 years experience as accounting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิดบิล+ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • รับผิดชอบเรื่องการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
 • ทำใบสำคัญรับ-จ่าย / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance , accounting ,reconciliation
 • reconciliation and resolution ,accounting
 • Accounting/ Finance, with CPD ,MNC

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล