• เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Opportunity to grow within the company
 • Chilindo

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in business process analysis
 • experience in manufacturing
 • experience in supply chain

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in Accounting , Finance or Audit
 • 4- 5 years of experience in quantitative analysis
 • Project management & system development skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • At least 8 year’s experience in accounting positio
 • Having work experience auditing firms is an advant
 • Certified public Accountant (CPA) License

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Auditor, Internal control and compliance
 • Fluent in both speaking and writing English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being a Tax consultant for expatriate
 • Working on Tax compliance
 • Good accounting and communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสอบทานสินเชื่อ
 • รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • costing
 • Finance
 • Accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp External & Internal Audit, IT Audit
 • Exp Risk Management or Compliance
 • Good command in English language

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years experience in auditing
 • Past experiences in Big 4 firms
 • Extensive knowledge of Auditing standard

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit manager
 • Global Consumer Products Brand
 • Good English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • male or female, aged 45- 50 year old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ
 • สอบทานขั้นตอนการทำงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting (Assistant Manager)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Insurance
 • SBT, VAT and withholding tax

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • สวัสดิการ ประกันสังคม,พักร้อน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • Degree in Legal or Accounting or Finance
 • 5 Years in corporate compliance, internal control

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย7 ปี บริหาร 2 ปี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำงบการเงินรวมได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or related
 • Preferable to have 1-2 years experiences
 • Perform audit work in a professional manner

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Audit Manager

BDO Thailand

คลองเตย

 • Bachelor degree in Accounting
 • Must have a CPA license. SEC license desired
 • At least 6 years of work experiences in auditing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR, AP
 • audit
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance
 • Investment
 • Asset Management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in internal control experience
 • Tax, Accounting and Transfer Price experiences
 • Solid local GAAP and US GAAP experiences

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Business Consulting Mindset
 • Knowledge in Information Risk Managemnt

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • age 28 - 35 years old
 • BA in Business Admin, Finance, Accounting
 • 5 years operation audit in manufacturing field

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • Financial Arrangement

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead all aspects of controlling & accounting
 • Minimum 10 years experience as Finance Controller
 • Local or international Accounting qualification

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female,30 - 40Years old, Bachelor in Account.
 • At least 5 years of experience in internal audit
 • Good command in English.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit standard that complice with sustainablility
 • Track audit issues resolution and monitor
 • UN Global compact

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years of experience in Operation,Accounting
 • Banking or financial related or regional operation
 • Good command of written and spoken English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ตรวจสอบเงินสดย่อย และวัสดุ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท Accounting / Engineering / Finance
 • ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

Sybarite Co., Ltd.

คลองเตย

 • 5-10 years working experience
 • Good in English conversation and writing
 • Experience in Food Industry is advantage

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience at least 3 years in accounting field
 • Age 30-40, Thai Nationality
 • Good command in spoken and written English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Banking Audit
 • Whosales Banking
 • Treasury operation, Risk Management

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting global finance process improvement
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • 3-5 years of FRA and compliance experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์งาน Audit 3-5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Development opportunities
 • International environment
 • Able to work independently

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน
 • ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ควบคุม บ/ชสินค้าคงเหลือ และบ/ชทรัพย์สิน
 • สามารถเดินออกตรวจนับสต็อกตามสาขาได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล