• หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • ขอและยื่นนิติกรรมกับหน่วยงานราชการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Law or higher
 • Preparing from of contract(s)
 • Fluent in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีใบอนุญาตทนาย และว่าความได้
 • สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Law
 • Immigration
 • Visa and Work Permit

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Senior Legal Counsel

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • 1 - 3 years experience in corporate matter
 • Fluent in English, both speaking and writing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Possesses Thai Lawyer License
 • All aspects of legal work

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Possesses Thai Lawyer License
 • Minimum 8 years of experiences

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lawyer, Legal
 • Litigation, Good English
 • Barista at Law

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Legal Manager

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี หรือนิติศาสตร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ทนายความ

JAKPET LAW CO., LTD.

เมืองนนทบุรี

 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์ หรือ เนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ด้านการว่าความอย่างน้อย 3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 2ปี
 • จัดทำสัญญาลักษณะต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ตรวจสอบและยกร่างสัญญา (ภาษาอังกฤษ)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all related board and Shareholders
 • Manage the secretarial tasks
 • Familiar with the Public company limited Act.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านกฎหมาย
 • ด้านภาษาอังกฤษ
 • ด้านคอมพิวเตอร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Law
 • At least 2 years of experience in commercial legal
 • Experience in draft/review international contract

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • compliance, claim, legal, law
 • Risk Management, policy, Contract consultant
 • English, Communication, team work,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฏหมายแรงงาน
 • หรือด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Legal fields.
 • 5+ years’ experience in a related position
 • Good communication and organization skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Counsel

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Graduated in Law, Finance, or Business Admin.
 • 8-10 years from MNCs, Pharma business is plus
 • Good English, analytical and time management skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years experience in Regulatory Compliance (Bank)
 • Good command of English
 • Knowledge of Laws & Regulations related to Bank

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher preferably in law
 • Having worked in a Compliance capacity
 • 10 years experiences in the relevant fields.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • 3 – 15 years’ experience in Corporate Legal
 • Detail oriented and creative legal solutions

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all legal matters of the Group's business
 • Drafting and reviewing commercial contracts
 • Fluent in written and spoken English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality,male or female
 • More than 7 years of experience in government
 • Degree in Political Science, Business Admin

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law.
 • 5-7 years’ experience in related fields.
 • In-depth knowledge in insurance law.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide legal advice to other officers of the Bank
 • Negotiate and discuss with external vendors
 • Review vendor’s form of technology or IT contract

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate law
 • Team player with good communication skill
 • Regulatory law and legal aspects

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ,หุ้นส่วนบริษัท,ภาษี
 • มีประสบการณ์ทำงานใน In-house company หรือ law firm

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • Good Knowledge of Law
 • Work experience Commercial Law/Investment law

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายระหว่างประเทศ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree
 • 10 years experience
 • Audit, Credit, Legal, Investigation, Analytical

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree
 • 10 years experience
 • Audit, Credit, Legal, Investigation, Analytical

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age not over 35
 • 3 years exp. in managing Visa & Work Permit
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์, มีใบอนุญาตว่าความ
 • ผ่านการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all corporate legal matters
 • 2 years of experience preferably in legal dep.
 • Bachelor's degree or higher in Law

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company / Environment
 • French and English Speaking
 • Easy going and Flexible Dynamic team

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • At least 1-2 years experiences

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการจัดทำสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
 • การสืบสวน สอบสวนและฟ้องร้องคดีแรงงาน คดีอาญา
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-40 year old, Thai nationality.
 • At least 2 year Legal&compliance, Risk management
 • Have knowledge of corporate and commercial law

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare, review and negotiate agreements
 • Provide legal advice on all legal matters
 • 6 years’ work experience with an international law

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นทนายว่าความในนามของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in law or above
 • 2-3 years experience in law firm/consulting firm
 • Draft, review commercial contracts and advice

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล