ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo

  Key Account Manager (Feed Additive), Bangkok, Thailand

  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Key Account Manager
  • Feed Additive
  • Job in Bangkok, Thailand
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Technical service and maintenance
  • Experienced in medical devices industry
  • International Medical Devices company
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ปริญญาตรี/โท สัตวแพทย์
  • เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก
  • บริการวิชาการและสนับสนุนการขายอาหารสัตว์
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s banner
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s logo
  ระยอง
  • Bachelor Veterinarian/Science/Chemical Engineering
  • Experience preferred in Pet Food Manufacturing
  • Good English, Good Leadership Skill
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)