• เลขานุการ จัดประชุม ผู้บริหาร
 • meeting munite
 • Secretary Personal Assistant

16-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตลาดหลักทรัพย์ SET
 • company secretary จัดประชุม เลขานุการ
 • TOEIC IELTS

14-Oct-20

 

Applied
 • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
 • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์

14-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่