• อายุ 25-40 ปี มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร และ การประสานงานที่ดี

48 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 32-35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่าง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • บริหารงานบุคคลทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in IT recruitment
 • Fluent in English communication skills
 • Overseas working experience would be an advantag

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5-7-year experience in HR Management
 • Ensure that all HR practices are compliance
 • Assist Head of department in development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ทำเอกสารบุคคล ประกันสังคม ยานพาหนะ รับสมัครบุคลากร
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป เกณฑ์ทหารแล้ว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • compentency, organization structure
 • business process
 • change management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในบริษัทสรรหาบุคลากร พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Workplace Experience Site Lead (Facilities Lead)

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruiter
 • screening CV
 • candidate sourcing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Workplace Experience Specialist

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Workplace Experience Generalist

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Officer

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager

Nexon (Thailand) Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • HRD
 • Employee Engagement
 • Recruiting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide and support HR’s activities
 • Be a part of recruitment team
 • Handle all recruitment process

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Group Network Officer

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • degree in Business Administration, Human Resource
 • Thai Nationality, age not over 33 years
 • Minimum of 3 years HR generalist experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์งานพัฒนาบุคลากร (HRD & HR OD)
 • มีประสบการณ์งานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR), IDP

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive parts
 • Labor Law and regulations
 • Compensation & Benefits, Recruitment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human resource management
 • HR operations
 • 10 years in HR

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp in recruitment, sales & marketing, service
 • working with international environment
 • Result-oriented, enjoy working with people

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years : experience in HR field
 • Good communication and cooperation skill
 • ็Hard work and willingness to work

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, age not over 35 years old
 • At least 1-2 years experiences in recruitment
 • Good command of both spoken and written English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 35 years old
 • Minimum 3 years with Human Resources Development.
 • Strong knowledge in HRD concept.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Manager

Deestone International Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • HR & Admin Manager
 • Recruitment Manager
 • Recruitment Manager

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degrees in IT, Engineering, Science or Business
 • Strong work experience as IT Recruiter
 • Strong analytical and business skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Age 35++ years old
 • Strong Leadership and handle the pressure

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • RGF is the leading company in HR field
 • Opportunity to be a part of Recruit Holdings
 • Contribute to the client's company growth

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operation Manager

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • THAI Nationality Only
 • Degree in HR Management
 • Experience working within a specialist

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Recruitment Manager

Adecco Consulting Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • HRM, marketing/sales and/or customer service
 • Pleasant and smart personality
 • Ability to work in a dynamic environment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Recruiter

Adecco Consulting Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in HRM and/or Sales & Marketing
 • Ability to work in a dynamic environment
 • Excellent command of English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Executive Recruitment Consultant

Adecco Consulting Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Business Development
 • Recruitment
 • Delivering HR Solutions

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruitment / HR
 • Warehouse
 • Payroll

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior Recruitment Consultant
 • Recruitment Consultant
 • Talent Acquisition Specialist

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Welcome new graduate
 • Recruitment function
 • Experience in HRM, marketing/sales

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
 • สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Yong Manager
 • HR Operations
 • HR

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล