• การฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี ด้านการประกันวินาศภัย
 • จัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรม และปรับปรุงหลักสูตร
 • จัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลลากรทางด้าน Customer Care

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A minimum of 7-10 years experience in HRD
 • Bachelor's degree or higheror HROD,related field.
 • Good team player with positive attitude

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working Mon - Fri. and first of Saturday
 • Bonus, provident fund, transportation, Medical fee
 • Career path and Challenge Job

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of working experience in training
 • Based in Chiangmai (In City)
 • Experienced in Cafe or Restaurant is a good plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor degree or Higher in Laws
 • Has knowledge in Law & Regulation, Good in English
 • 3-5 years experienced in corporate legal.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 25-35 years
 • 1-2 years of experience in restaurant chain
 • Excellent in MS Office skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CSR Coordinator

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • CSR activity
 • Happy Workplace program
 • Employee relation

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีใจรักในงาน, กระตือรือร้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 10 years experience in Recruitment or HRBP
 • Very good command of English communication skill
 • Experience in Medical/Pharma/FMCG

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive Specialty Chemicals&Acrylic Rubber Mktg
 • RECRUITMENT / TRAINING / PAYROLL / GA
 • Exp as HR, Administrator or other HR Position

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี อายุ 25-30 ปี สามารถจัดทำคลิปการสอน
 • สามารถเป็นวิทยากร สร้างแรงจูงใจ ให้คำแนะนำ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางในสุพรรณบุรีได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in training & development
 • Insurance knowledge and CFP would be a plus
 • Self-motivated, able to travel upcountry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประกันสุขภาพ
 • มีโอกาสก้าวหน้าสูง
 • มีโบนัสตามผลประกอบการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Manager / HRD / HRM / ER / HRBP
 • Union Negotiation Experience
 • Multinational Company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Retail sales training
 • Developing new training materials
 • Designing and implementing training curricula

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree
 • Minimum 2-5 years of experience
 • Good knowledge in HRM and HRD

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage employee's welfare, payroll, database
 • Employment Type: Permanent / Temporary / Part-time
 • Good attitude & work well under pressure

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in HRD
 • talent management
 • good relationship with business partner

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Team leader role
 • Strong presentation skill
 • Strong talent development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Greenfield project
 • Multi-national manufacturer
 • Attractive remuneration package

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead Talent Management Functions for the Group
 • Implement and Drive Talent Programmes
 • Work with the Regional Office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Learning, Development Manager
 • Pharmaceutical sales training
 • HR Job in Bangkok, Thailand

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการฝึกอบรมพนักงานและทำรายงานสรุปผลการอบรม
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in HR or other related business
 • experience in talent development & HRBP,
 • Fluent in Thai and English, analytical Skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead HR Team
 • Responsible for the employee lifecycle
 • Responsible for the employee lifecycle

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruitment Manager
 • Talent Manager
 • Automotive

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruitment Manager
 • Talent Manager
 • Automotive

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านงานบุคคล 10 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Commercial HR manager
 • FMCG / Consumer good
 • Good English Communication

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in Training & Development
 • Good command in English
 • Knowledge of Quality system, GMP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8-10 years’ experience in General HR & Admin
 • Good written and spoken English
 • Knowledge of Thai Labour law

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive Industry
 • HRM, HRD, KPT
 • Strategic HR

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education consultant
 • Training Facilitator
 • Service Mind

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • coaching skill
 • instructor management
 • people management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years of HR generalist experience
 • Able to communicate in English
 • Fast-paced environment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • The skills to analyze and formulate action plans
 • Good command of English and computer skills
 • The ability to work under high pressure

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training, Competency, Corporate Culture
 • Bachelor/Master in IT or HRD
 • 5-7 years experience (IT business is an adventage)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduates are welcome.
 • Can communicate in English
 • Details oriented

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in OD / HRD
 • Strong facilitation and communication skill
 • Implement OD Projects

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR&GA Manager
 • HR Manager
 • GA Manager

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Do you live to deliver?
 • Want to work in multicultural environment?
 • One of the world's most admired employers.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT affinity
 • Human resource development
 • Training

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP experience is required
 • Proficiency in English
 • Experience in HRD Role

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Management Systems in customer service
 • People management and development
 • Training needs analysis and curriculum design

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Human Resource
 • Good command of spoken and written English.
 • Having understanding of labor laws is an advantage

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 30,000–50,000 THB
 • At least 1 year of professional experience
 • Bachelor’s degree in any field

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 years of experiences in Generalist
 • Administer employee compensation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan development strategies for levels in Sales
 • Coach and transfer experiences
 • Communicate necessary information to team staff

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied