• ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

48 นาทีที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied

HR Manager

Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 10 years of relevant experience in human resources
 • experience in HRM/HRD/GA
 • Competency Development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 15 ปี
 • สามารถเดินทางไปโครงการต่างจังหวัดได้ ในบางครั้ง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี – โท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน หรือมีความรู้ด้านการผลิต
 • มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรการอบรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 3-5 Years Working Experience (HR Field)
 • HRBP / HR Consulting
 • Fluency in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • e-learning
 • information technology
 • database

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 year experience in insurance training
 • 2-3 year experience in soft skill training
 • Positive thinking and good interpersonal skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training and Development
 • Presentation and communication skill
 • Minimum of 1-3 years experiences

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 15 years of experience in HR functions
 • Solid background in C&B, employee engagement
 • Change management experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years relevant work experience
 • Good Thai and English communication skills
 • Maturity and leadership skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Human Resources or a related
 • 10 years of experience in human resources
 • Knowledge of ISO9001, 22000, 14001

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Management(Learning & Development)
 • Strongly committed with can do attitude
 • 10 years relevant working experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR strategy
 • ็HR Manager
 • HR Development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Deputy Manager / HR Manager

Vcanbuy

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Having experience n setting up HRM &HRD & HRIS
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
 • 5 Year EXP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ35ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ทั้งHRMและHRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการอย่างดี
 • มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Law, Political Science, Human Resource
 • 5-8 years experience in an HR function,

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี ปริญญาขึ้นไป
 • บริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและช่องทางในการสื่อสารความรู้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการสรรหาพนักงานและฝึกอบรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training& Development
 • HRD
 • Human Resources

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8-10 years seasonal human resources and management
 • Degree or above in Human Resources Management
 • Focus Development & Training

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Training and Development Section Manager

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 5 years of working experience in HRD
 • Monitor and review the progress of trainees
 • Good command in English communications

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years in training , development functions
 • Good command of English
 • Project team , window person , HR functios

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training Consultant
 • Develop and improve course content aligning
 • Professional Trainer in soft skill course

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resources, Bachelor's Degree
 • 3-5 years of experience in HRM
 • Good communication skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Training 2 - 5 ปี
 • มีความสามารถเป็นวิทยากร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years in HRM functions
 • Excellent communication in English
 • Excellent interpersonal and coaching skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 10 years or more experience
 • Computer literacy in MS-Office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HRIS Officer

Indorama Ventures Global Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • HRIS
 • Data analysis/ implemen
 • HR analytics presentations.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Human Resources
 • Over 10 years of related working experience
 • Fluent in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years exp. Plant HR
 • Good command of English
 • Leadership skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent English communication skills.
 • Bachelor degree in English
 • Excellent organizational and time-management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any discipline
 • Strong interpersonal and facilitation skills
 • Fluent in both spoken and written English.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for full scope of recruitment
 • Experiences in recruitment, OD, training
 • Female Only

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Director

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Develop and implement HR strategies
 • Manage all full spectrum of HR services
 • At least 5 years at the managerial level

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRD postiion
 • Work at Bangna Tower
 • Salary is 30K+, plus allowances

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee Relation, HRD, HRM
 • Food & Beverage, Manufacturing
 • HR Leader, ER Solution

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years in IT Trainer
 • Knowledge in Fintech is a plus
 • Good command in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • recruitment, candidate, searching
 • talent acquisition
 • interview

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Business Partner

Bangkok Bank

กรุงเทพมหานคร

 • hr business partner
 • hr consult
 • influencing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Training Manager

BB Talents Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Proven work experience as a training manager
 • Problem-solving and strong negotiation skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic HR Manager
 • Talent Management & Compensation Structure
 • Manufacturing Backgrund

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment Executive
 • Senior Recruitment Executive
 • Human Resources

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในงาน HRD ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เข้าใจในการพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนาองค์กร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Identify and assess Organisation's training need
 • Design and create training manuals
 • Monitor and evaluate training programs

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied