ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 190 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 190 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-30 จาก 190 ตำแหน่งงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการ งานธุรการ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ
OLIC (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
 • degree or Master's Degree in Human Resources
 • 1-3 years working experiences in Employee Relation
 • Good command of written and spoken in English
AAS Auto Service Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี - ดีมาก
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Warranty จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Adecco Recruitment (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
 • HR/Payroll/competency/Recruitment/TOEIC/English
 • startup/set up/com&ben/employee contract/labor law
 • employee relation/strategy/Training/HRM/MRD/
ถัด ไป
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)