• ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล
 • กรุงเทพมหานคร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • deposit product development and innovation
 • System and process support
 • Business and Performance tracking

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • mutual fund product
 • Process & Operations
 • mutual fund operation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investment Consultant
 • asset allocation strategy
 • Holder of a Single License

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กลยุทธ์ช่องทางธุรกิจสาขา
 • MIS
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and map all data related to digital Lending
 • performance management reports
 • background in consumer lending business

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of Business Administration
 • More than 5 years with experiences in banking
 • Solicit new customers to deposit with the company

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Campaign and analytics infrastructure designed
 • Campaign management
 • Cross-selling process

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Campaign management
 • Cross-selling process
 • Campaign Infrastructure

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Segment Analyst
 • SAS /SQL / Financial Modeling tools
 • Customer segment management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Campaign Management
 • Portfolio management
 • Data Mining

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mass Payroll Segment
 • Customer Segment or CRM area
 • Product Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

25-Mar-19

 

Applied
 • Mobile Banking , Digital Banking
 • E-Channel , Channel Development
 • Business Analyst , Business Development

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Merchant Acquiring
 • Acquire potential business partners
 • Monitor and drive profitable growth

25-Mar-19

 

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

25-Mar-19

 

Applied
 • develop relationship with high networth Customer
 • Sales and Finance Advisor
 • Wealth Product

25-Mar-19

 

Applied
 • Portfolio and Campaign Management
 • Develop and formulate business plans
 • Debit Card and ATM

25-Mar-19

 

Applied
 • Bill Payment
 • Finance
 • Credit Card

25-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor of Finance, MKT, Economics, Accounting
 • New graduate or not over 2 years experience
 • Looking for career path in Relationship Manager

25-Mar-19

 

Applied
 • digital lending platform
 • Explore and identify new partnerships
 • Develop and implement marketing strategy

25-Mar-19

 

Applied
 • Consumer Banking
 • Financial Services
 • MIS Report

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital optimaization
 • Retail digital banking
 • Digital marketing

25-Mar-19

 

Applied
 • Vibrant culture.
 • Generous of benefits.
 • Fast growing company.

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

23-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in project management
 • Strong background in branch or retail banking
 • People management and negotiation skills

23-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assess the customer Need
 • Execute a sale plan
 • Introduce customers to Citibank

22-Mar-19

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Credit Approval
 • analyze the risks

22-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ทางด้าน Computer Science / MIS
 • มีทักษะทางด้าน SQL
 • มีความสนใจทางด้าน Data Analytics

22-Mar-19

 

Applied
 • Fluently in written and spoken English
 • Good at Microsoft Excel, Word & Power Point
 • Excellent in analytical and interpersonal skills

22-Mar-19

 

Applied
 • MIS, SAS
 • Analytics
 • performance report, predictive model

22-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit risk policy
 • Loan Origination
 • Credit Decision

21-Mar-19

 

Applied
 • Porfolio
 • SAS Analytic Analysis
 • MIS

21-Mar-19

 

Applied
 • Segment Management
 • Experience in Retail Banking / Financial service
 • Develop PVB and WB customer value proposition

21-Mar-19

 

Applied
 • Enhance Operational Risk Process
 • Develop and communicate Operational Risk framework
 • Incident management

21-Mar-19

 

Applied
 • Develop and manage investment products
 • Develop strategic business plan
 • 10 years of experience of investment product

21-Mar-19

 

Applied
 • Selling agent; asset management
 • Fund management
 • Mutual fund

21-Mar-19

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Relationship Management
 • Sale & Marketing for SMEs
 • Credit

21-Mar-19

 

Applied

Senior Cash Management Officer

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in a financial team
 • Able to communicate in English
 • 3+ year of experience of financial service

21-Mar-19

 

Applied
 • Selling Agent, Asset Management
 • Fund Management
 • Mutual Fund

21-Mar-19

 

Applied
 • planning and development of new branch models
 • At 10 years of experience in strategy development
 • Negotiation skill to achieve win-win situation

21-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CPA
 • Tax
 • Accounting

21-Mar-19

 

Applied
 • Consumer Insight Analysis
 • Market Research
 • Retail Banking Segment

20-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร
 • ทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและนอกสถานที่

20-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร
 • ทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและนอกสถานที่

20-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร
 • ทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและนอกสถานที่

20-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร
 • ทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและนอกสถานที่

20-Mar-19

 

Applied