• แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
  • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน

16-Oct-20

 

Applied
  • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
  • Relationship Manager / Relationship Director
  • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

16-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่