• มีความรู้ในด้านกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SET และ SEC
 • จัดเตรียมการประชุมผุ้ถือหุ้น AGM/EGM
 • งบการเงิน, MD&A, 56-1, 56-2

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาระบบการติดตามลูกหนี้จากต่างประเทศ
 • ตรวจสอบการเปิด L/C กับธนาคาร
 • พัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • IR
 • Investor relations
 • Analyst

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการของของตลาดทุน
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
 • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Economist / Researcher
 • JLPT N1 or N2
 • Financial Markets / Capital Markets

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s or Master's Degree in Finance
 • Experience in Asset Management especially in risk
 • work near MRT silom

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • knowledge of Excel and VBA programming
 • Derivatives License, trading and risk management
 • Market Block Trading and other related SF products

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Single License
 • Trader

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting or MBA
 • 3 years of experience in investor relations
 • Good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์
 • อายุ 26-30 ปี มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 3-5 ปี
 • นักวิเคราะห์เเละวางเเผนการเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree preferable in accounting
 • Able to write and speak English fluently
 • Highly organized and detail-oriented

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Microsoft Office และภาษาอังกฤษในการทำงาน

13-Nov-19

 

Applied
 • 1-3 years in Forex, Stock, Derivative, Insurance,
 • High Salary, High Commission, High Career Growth
 • 5 Days working, Performance Bonus, MT4, Sales

13-Nov-19

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Economics
 • Initiative, attention to detail, analytical
 • Maintain & update external / internal presentation

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Risk Officer

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Risk Management
 • Investment Risk
 • Operation

12-Nov-19

 

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • compliance
 • SEC
 • AMLO

12-Nov-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • 2-years experience in the capital market
 • Highly developed relationship management skills
 • Demonstrated success in meeting business targets

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of investment experience
 • 30-40K (Negotiable)
 • Gaysorn Tower

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and manage investment products
 • Self-driven, Hands-on, High-energy
 • Fluent in English

12-Nov-19

 

Applied
 • Degree instatistic, economics, finance or related
 • Experience in securities broker or fund management
 • Basic knowledge in FRM, Var, Beta

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wealth Management
 • Relationship Manager
 • Portfolio Management

12-Nov-19

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 3 - 5 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skill to work independently
 • Excellent analytic skills and structured working
 • Good english communication skill

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industry research, data mining, business insight
 • Assist in financial modeling, proposals, reports
 • Assist in organizing Investor Relations activities

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

12-Nov-19

 

Applied
 • Knowledge of Local or Foreign Settlement.
 • Strong Interpersonal and communication skills.
 • Fair English Skill.

12-Nov-19

 

Applied
 • Developer, Programmer
 • Algorithmic trading and Machine learning
 • Java, Phyton, SQL, MySQL

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years of experience investor relations
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting or MBA
 • Good command in English

11-Nov-19

 

Applied
 • รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

11-Nov-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้น

11-Nov-19

 

Applied
 • Bachelors Degree in Business/Finance/Economics
 • Training with industry experts
 • Competitive compensation package

11-Nov-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Private Banker, Corporate RM, Investment Banker,RM
 • high net worth, HNW, asset allocation, offshore
 • wealth management,relationship manager, investment

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to advise the customers to invest
 • Asset, mutual fund, and insurance management
 • Able to coach team for investment products

11-Nov-19

 

Applied
 • investor relations strategy
 • experience in corporate strategy and/or investor
 • business, finance, or accounting

11-Nov-19

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

11-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance/Banking, Econ
 • work near BTS saladang
 • Excellent written and spoken English

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ yrs as credit analyst in Banking Business
 • Exp serving large scales company, Public company
 • Hold he CFA certificate or other related

10-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดสรรเงินทุน
 • วิเคราะห์การลงทุน
 • Capital

09-Nov-19

 

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

08-Nov-19

 

Applied
 • Knowledge in Tax and Thai Accounting Standards
 • Ms Excel and accounting software
 • Fast learner

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีประสบการณ์ทำงาน
 • พิจารณาเด็กจบใหม่ที่มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
 • มีสวัสดิการที่ดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่

08-Nov-19

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategy Consulting, Financial Consultant
 • Implement M&A strategies, financial model
 • experience in investment banking, private equity

08-Nov-19

THB55k - 160k /เดือน

Applied
 • Possess of Single License and Derivatives License
 • assist team in all subjects Overseas Business
 • Strong marketing and interpersonal skills

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied