• ป.ตรี ขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit หรือด้าน Security
 • มีประสบการณ์ในการซื้อขาย ลงทุน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CFO

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • CFO,Top Management, Accounting
 • Finance, Accountanc and Finance
 • Financial Analysis

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to advise the customers to invest
 • Asset, mutual fund, and insurance management
 • Able to coach team for investment products

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ / การเงิน และการธนาคาร
 • ประสบการณ์ในตลาดเงิน ตลาดทุน
 • การนำเสนอ (Excel PowerPoint) ในระดับดี

19-Oct-18

 

Applied
 • Business Strategy / Corporate Strategy manager
 • Operation Strategy
 • FMCG / Business consultant/ Financial advisory

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Head of Corporate Banking

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Head of Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Corporate Banking

19-Oct-18

 

Applied

Senior Credit Analyst (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit analysis; Credit Analyst
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

19-Oct-18

 

Applied
 • Develop the business case for new product
 • High caliber graduates from a top university
 • Minimum 2-3 years experiences Investment Banking

18-Oct-18

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย (ปะกันชีวิต กองทุนรวม ประกันภัย)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ และมีความสนใจด้านการเงิน

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance & Banking.
 • 5 - 10 years experience in investment banking.
 • Good command in English.

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • CISA or CFA license
 • Good knowledge of financial statement

18-Oct-18

 

Applied
 • Responsible for securities settlement functions
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 1 - 5 years working experience in securities firm

18-Oct-18

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี
 • จัดทำ Data Set ธุรกรรมอนุพันธ์ ชุด FM รายวัน
 • จัดทำรายงาน Data Set ข้อมูลภาระผูกพันรายสัญญา

18-Oct-18

 

Applied
 • Financial & Investment
 • Investor Relations
 • Banking & Finance

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Sales (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trade Finance
 • Trade Sales, Transaction Banking
 • Corporate Banking, Wholesales Banking

18-Oct-18

 

Applied
 • Asset Management Business
 • Business Development and Marketing Experience
 • Product Development Background

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านบัญชีกองทุน 2-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Accounting and Finance

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting and Finance backgroud
 • Management experience
 • Good command of English

17-Oct-18

 

Applied

Team Lead Payment Operation

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Payment operation backgroud
 • Management experience
 • Good command of Thai and English

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • Provide administrative support to Vice President
 • Good command of English.

17-Oct-18

 

Applied
 • Strong at valuation methods
 • Experience in equity analysis or M&A
 • Willing to work in demanding situations

17-Oct-18

 

Applied
 • Credit Risk
 • Credit Risk Model
 • Risk Rating

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Equity Derivatives Trader
 • Derivatives
 • Derivatives Warrant, DW

17-Oct-18

 

Applied
 • IPO / SET / SEC regulations
 • audit / Manage funds
 • CPA license

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting
 • Assist in responding to shareholder requests
 • Organize investor meetings, conferences

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Account / Finance / Banking
 • Process FX transaction and deal with Treasury team
 • Process cash / securities payment

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products, FX, FI
 • Financial or Treasury products

17-Oct-18

 

Applied
 • at least 5 years experiences in Market Risk
 • knowledge of financial /capital markets product
 • Market Risk analysis skills

17-Oct-18

 

Applied
 • Analyze the long term investment of the securities
 • Manage the equity portfolio
 • support the senior fund manager (EQ ,REIT)

17-Oct-18

 

Applied
 • ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
 • ประกันชีวิต และวินาศภัย, ให้ความรู้แก่ลูกค้า
 • มีใบอนุญาตSingle license, Life Insurance

17-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา React.js และ CSS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ การรับส่งข้อมูลผ่าน REST API

16-Oct-18

 

Applied
 • ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับ database SQL และ noSQL
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา Node.js

16-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s degree in Business
 • 5-6 years of relevant experience in Capital Market
 • Good leadership and analytical skills

16-Oct-18

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

16-Oct-18

 

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

16-Oct-18

 

Applied
 • equity research
 • investment analysis
 • investment analyst

16-Oct-18

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

16-Oct-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

16-Oct-18

 

Applied
 • At least 2 years relevant work experience
 • Monitor, review and analyze up-to-date information
 • Knowledgeable in investment principles

16-Oct-18

 

Applied
 • Min 5 years in Capital Market/Investment
 • Strong Capital Market/ Investment knowledge
 • Transfer the knowledge in various type of media

16-Oct-18

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products
 • Financial or Treasury products

16-Oct-18

 

Applied
 • Japanese
 • Secretary
 • Japanese speaking

16-Oct-18

 

Applied
 • Investment
 • Operating
 • Life Insurance

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5 years in Capital Market/Investment
 • Strong Capital Market/ Investment knowledge
 • Transfer the knowledge in various type of media

16-Oct-18

 

Applied