• มีประสบการณ์ PAE 1-3 ปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Trader
 • Hedge DW, SN (ELN), SSF Block Trade
 • ED’s products

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Single License
 • Trader

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in related fields
 • 3 - 5 years’ experience
 • Strong conceptual, numeric ability

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจในตลาดตราสารการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการลงทุน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze global and domestic economic conditions
 • Write research papers (in Thai and English)
 • Present research products to customers

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • c#, java developer
 • SQL
 • OOP concepts, DBMS

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและทุน
 • จัดทำรายงานบัญชีเงินสดย่อยรายบุคคล
 • สามารถรับความกดดันได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Analyst (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit analysis
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

21-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer science
 • Knowledge of programming language,Java, Python
 • Understand in database management system e.g. SQL

21-Nov-17

 

Applied
 • Degree instatistic, economics, finance or related
 • Experience in securities broker or fund management
 • Basic knowledge in FRM, Var, Beta

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor or Master degree preferable
 • Strong quantitative skills and computer skills
 • Able to write and speak English fluently

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

21-Nov-17

 

Applied
 • ธุรการของฝ่ายประเมินฯ
 • วางแผนงบประมาณ
 • ฝ่ายประเมินอสังหาริมทรัพย์

21-Nov-17

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products, FX, FI
 • Financial or Treasury products

21-Nov-17

 

Applied
 • Saels/Business Development/Marketing/relationship
 • Capital Investment / Leasing / Finance
 • Able to analyze financial statement

21-Nov-17

 

Applied
 • Capital Markets
 • analytical
 • strong relationship

21-Nov-17

 

Applied
 • 12 years experienced Cashiers, Accoun
 • 7 years experience in team development
 • Bachelor degree in Account or Finance

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Financial Market และ Group Treasury อย่างน้อย 3-5

21-Nov-17

 

Applied

Research Assistant

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in investment and capital market
 • Assist the research team on organizing research
 • Above-average oral and written communication skill

21-Nov-17

 

Applied
 • Vietnamese Speaking
 • finance and accounting
 • location: Shanghai

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

20-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานหลักทรัพย์
 • ต้องมี Single License

20-Nov-17

 

Applied

JAVA Developer

en world Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • java, java developer, java programmer
 • Software developer, web application
 • programmer, system analyst

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years of experience in securities field
 • Responsibilities of trade settlement
 • Degree in Business Administration /Finance

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit
 • Internal audit
 • Auditor Big 4

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Actuarial

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Actuarial
 • Pricing
 • Insurance

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment and Liquidity Management
 • Liquidity Management
 • Market Dealer, FX, Trade

20-Nov-17

 

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Capital Management and Equity Investment
 • ICAAP Policy

20-Nov-17

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

20-Nov-17

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

19-Nov-17

 

Applied

Fund Manager (Provident Fund)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Fund Manager
 • Asset management
 • Provident fund

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเวปไซด์

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience on Market Risk Management Framework
 • Product Knowledge on Capital Markets & BSM
 • Experience on Market Risk Control Self-Assessment

17-Nov-17

 

Applied

Economist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

17-Nov-17

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

17-Nov-17

 

Applied
 • Closing Monthly, Yearly account
 • Make Balance Sheet , Profit and Loss
 • Prepare Financial report corporate tax activity

17-Nov-17

 

Applied
 • Capital Markets and Treasury Risk
 • Risk Modeling
 • Financial Engineering

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล