• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

15-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales & Marketing Derivatives Structured Products
 • Build relationship with new clients
 • Perform sale roles to increase trading

15-Feb-19

 

Applied
 • การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป มีประสบการ็ทางด้านการเงิน 3-5 ปี
 • นักวิเคราะห์เเละวางเเผนการเงิน

15-Feb-19

 

Applied
 • Marketing, dealing and execution of trade
 • Possess Single License and /or Derivatives License
 • Buying and selling of local and foreign shares

15-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working Mon to Fri 700am to 530pm
 • THB 22,000 upwards
 • Bonuses paid

15-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Confirm orders & process all transactions
 • Collaborate with back & middle office
 • Candidate with offshore investment exp. is a plus

15-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

15-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any fields.
 • At least 2 year experience in stock market.
 • Possess Single License.

15-Feb-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

15-Feb-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Opportunity to work with a leading global firm
 • Having a Single Licence is a must
 • Good command in English Communication

15-Feb-19

 

Applied
 • ประสบการณ์งานเลขานุการบริษัทและกิจการผู้ถือหุ้น
 • ปริญญาตรี Finance, Business Administration, Legal
 • จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)

15-Feb-19

 

Applied
 • 3 years in investor relation or company secretary
 • corporate planning or business analysis role
 • knowledge of SEC/SET rule and regulation

15-Feb-19

 

Applied
 • Manage overall coporate secretarial jobs
 • Corporate Secretary and Investment Relation
 • Good personality with Confedent & Proactive

15-Feb-19

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assist Financial Controller
 • manage capital related projects, IPO
 • coordination with external stakeholders, SET, SEC

15-Feb-19

 

Applied
 • แนะนำ/ขาย Product ต่างๆเช่น หุ้น,TFEX, กองทุน,Bond
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาต IC หรืออื่นๆเพิ่มเติม

14-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลได้

14-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี/กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ, Compliance
 • มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน,

14-Feb-19

 

Applied
 • 1-3 years in Forex, Stock, Derivative, Insurance,
 • High Salary, High Commission, High Career Growth
 • 5 Days working, Performance Bonus, MT4, Sales

14-Feb-19

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Have experienced in Merger and Acquisition
 • English Proficiency
 • Able to work under pressure, hardworking

14-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis profit that meet the business requirement
 • review the site profit to improve opportunity
 • prepare annual budgetary

14-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Finance
 • Holding Fund Manager License and CFA or CISA
 • Experiences in investing Fixed Income or Equity

14-Feb-19

 

Applied

AVP - Corporate Finance and Funding

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Finance and Funding
 • Investment Banking
 • Project Finance and Due-Diligence

14-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

14-Feb-19

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

14-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 27-35 ปี
 • มีประสบการณ์การขายตราสารทุนและกองทุนรวม 2-3 ปี
 • มี Single License

13-Feb-19

 

Applied
 • Handling the subscription of rights issue
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 1 - 5 years of working experience the securities

13-Feb-19

 

Applied
 • Assist Financial Controller
 • manage capital related projects, IPO
 • coordination with external stakeholders, SET, SEC

13-Feb-19

 

Applied
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
 • จบการศึกษาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
 • มี CISA หรือ CFA

13-Feb-19

 

Applied
 • Female, Age 27-35 years old
 • 3-5 years experiences with Possess Single License
 • Ability to work under pressure

13-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manages & coordinates product/services development
 • Identifies potential new product opportunities
 • 4-7 years exp from Finance & Banking industry

13-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Banking
 • At least 3-5 years’ working experience
 • Knowledge in banking products and services

13-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Banking
 • At least 5 years’ working experience
 • Knowledge in capital market products

13-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop, maintain, and revise policies & procedure
 • Compliance experience
 • Coordinate with regulators ex. SEC and SET

13-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economic
 • At least 3 years’ experience in IB, CM
 • Debt Capital Market, Investment Banking, Equity

13-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance.Accounting
 • 2-3 years in financial analysis with experience
 • Good Command in English

13-Feb-19

 

Applied

Head of Global Markets

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Global Markets
 • Treasury
 • Wholesales Banking, Corporate Banking

13-Feb-19

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Relationship Management, MNC, Wholesales Banking
 • Corporate Banking

13-Feb-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

Equity Derivatives Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Equity Sales, Derivatives,
 • Derivatives Warrants
 • Securities

13-Feb-19

THB70k - 160k /เดือน

Applied
 • At least 2 years relevant work experience
 • Monitor, review and analyze up-to-date information
 • Knowledgeable in investment principles

13-Feb-19

 

Applied
 • Asset Management Business
 • Business Development and Marketing Experience
 • Product Development Background

13-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน

13-Feb-19

 

Applied
 • Design,develop,test,deploy&improve software
 • Corperate/Manage with software vendors
 • Professional experience in software development

13-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 5 years Experiences in Corporate Laws

13-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การเงิน การธนาคาร การตลาด หลักทรัพย์

12-Feb-19

 

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

12-Feb-19

 

Applied

Sales Executive (Banking)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 5 - 7 years expereince
 • ATM/Banking sales experience
 • Good personality & outgoing

12-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้

12-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

12-Feb-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied