• ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานการลงทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5ปี และผ่านCFA/CISA Level1

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chief Finance Officer,Finance Controller
 • accounting and finance functions
 • CAPEX, STRATEX

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Treasury Manager Myanmar
 • Experience in FMCG industry
 • Good English communication

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สมุห์บัญชี
 • ประสบญชี PAE ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Balance Sheet Analytics
 • ICAAP Policy and Modeling Environments

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tresury Specialist
 • Money Market, Derivatives
 • Capital markets instruments and structure

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • interest rate risk, liquidity risk,market risk
 • Asset liability management concepts
 • Capital methodologies.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Balance Sheet Analytics
 • ICAAP Policy and Modeling Environments

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Fund Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fund management
 • Equity investment
 • Equity research

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance & Banking.
 • 5 - 10 years experience in investment banking.
 • Good command in English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

21-Jan-18

 

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

20-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 35-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ
 • มีทักษะการอ่านและเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade sale
 • Relationship manager
 • International Transaction

19-Jan-18

 

Applied

Investment Banker

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Investment banking, M&A
 • Merger and acquisition
 • Debt financing

19-Jan-18

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products
 • Financial or Treasury products

19-Jan-18

 

Applied
 • At least three years of working experience
 • At least 4 years of cost accounting experience
 • Interest in and enthusiasm for investments

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • fintech,GM,Seniormanager,Financial Technology,
 • Finance,Technology,IT
 • GM,Assistant managing director

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor‘s degree or higher
 • Creative & logical thinking
 • Finance background is a plus

19-Jan-18

 

Applied
 • Minimum of 3 years working experience
 • Capital Markets, Corp Fin & Financial Advisory
 • Opportunity to gain exposure in CLMV region

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Capital Markets, Investment Banking
 • or related fields is a plus
 • Opportunity to gain exposure in the CLMV region

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 5-7 years working experience
 • Capital Markets, Investment Banking & Corp Fin
 • Opportunity to gain exposure in CLMV region

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

19-Jan-18

 

Applied

Head of Direct Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledgeable in basis accounting
 • Skillful in Microsoft Excel
 • New Graduated is welcome

19-Jan-18

 

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree instatistic, economics, finance or related
 • Experience in securities broker or fund management
 • Basic knowledge in FRM, Var, Beta

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Claim manager (Insurance)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Claim manager
 • underwrite
 • fraud claim

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร สถาบันการเงิน
 • ควบคุมดูแลการจ่ายเงินในขั้นตอนการออกตราสารหนี้

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านตราสารหนี้/บริหารการเงิน

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • CISA 1 or CFA 1 (if any)
 • Basic knowledge of technical securities analysis

18-Jan-18

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ค่ารักษาพยาบาล OPD- 25,000/ปี IPD-70,000/โรค
 • โบนัสประจำปี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สร้างข้อมูลตัดเงินระบบ ATS เพื่อฝากเป็นหลักประกัน
 • จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรับ – ส่ง ระบบ ATS
 • มีประสบการณ์การใช้ระบบงาน Back Office - SBA

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้าน Compliance
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

18-Jan-18

 

Applied

Wealth Manager (60K-100K)

Adecco Japanese

กรุงเทพมหานคร

 • Wealth Management
 • Investment
 • Financial Advisory

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager - Wealth Banking

Adecco Japanese

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager - Wealth Banking
 • Single License (IC)
 • Wealth Management

18-Jan-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

18-Jan-18

 

Applied
 • Work experience at least 5 Year
 • Achieve ASA or FSA (or equivalent)
 • Well understand NPV/GPV reserve valuation

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passionate in Real Estate & REIT
 • Proficient Skill in Financial Modeling
 • 3-Year Experience in Finance Field

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital Markets
 • analytical
 • strong relationship

18-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • Trader

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล