• ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล
 • กรุงเทพมหานคร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ด้าน BM, RM, ARM, BDM, ABDM
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Prepare & analyze Forex exposure throughout
 • Prepare & Consolidate Receivable reports
 • Handle financial ratios comparison, cash flow

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน Bookloan สินเชื่อเช่าซื้อ
 • รับผิดชอบงานสินเชื่ออื่น Factoring/short Term
 • รับผิดชอบงาน Outsource Printing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่วมจัดทำและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Work Flow)
 • สนับสนุนและตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านการบริหารความเสี่ยง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional bank with presence in ASEAN
 • Credit Analysis
 • Commercial & Corporate Banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CFO
 • overseeing financial operations
 • financial risks

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in Corporate Relationship Manager
 • Financial Solutions
 • competitive salary and benefits package

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyze in-depth of SME Portfolio
 • Have experiences in Risk,Financial planning,Credit
 • Excellent in MS Excel, MS Access

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Financial Model
 • Cashflow Projection

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Familiar with Mortgage Loan and regulations
 • Prepare Housing loan agreement
 • Provide legal documents for applicants

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years experience in SME Portfolio Management
 • Experience in credit risk management
 • Experience in marketing modeling

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or above in Finance or related fields
 • With no more than 2-year work experiences
 • Proficient in English with TOEIC800

25-Mar-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Mar-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Mar-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Mar-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กลยุทธ์
 • Strategy and Credit Process Development
 • Credit

25-Mar-19

 

Applied
 • Exp in collection, auto dialer, IT program
 • Strong English
 • Experience in Banking and Financial Service

25-Mar-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • At leat Bachelor's degree
 • Manage case allocation and other operation.
 • Have experience related fields such as collection.

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ด้าน BM, RM, ARM, BDM, ABDM
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

25-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้หรือทักษะทางด้านการเงินและบัญชี
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค

25-Mar-19

 

Applied
 • สินเชื่อ
 • โครงการบ้าน
 • อสังหาริมทรัพย์

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M, RM-L)
 • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M, AE-L)
 • สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)

25-Mar-19

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Commercial banking

25-Mar-19

 

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

25-Mar-19

 

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

25-Mar-19

 

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Performance Analytics
 • Assign and Design Sales’ KPI
 • Experience in SME Banking Business

24-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรกิจสัมพันธ์
 • สินเชื่อ
 • บริหารสินเชื่อ

24-Mar-19

 

Applied
 • สอบทานสินเชื่อ
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี ในงานสินเชื่อ หรือ ขั้นต่ำ
 • มีความรู้ในด้านธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจอสังหาริมทร

24-Mar-19

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

23-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

23-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor , identify ,customer relationship, finance
 • Monitor , manage loan, Design and implement market
 • annual credit review,Administration, Marketing,

22-Mar-19

 

Applied
 • จัดทำ Feasibility / ประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน
 • บริหาร Cash Flow โครงการ
 • มีทักษะการวิเคราะห์งบการเงิน

22-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied