• จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-10 years of working experience in RM
 • Understanding in commercial business operation
 • Experiences in financial analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Loan / Debt Restructuring
 • NPL Prevention
 • Special Asset Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Good communication and strong leadership skills
 • Good command in English both written and spoken
 • Good computer literacy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting
 • Fresh Graduated will be consider
 • Gather and analyze credit related data

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance and/or rela
 • experience 4 y. in Credit Analyst, RM, ARM
 • Good communication and English Skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Find new business opportunities and develop
 • Verify full compliance with all regulations
 • Build and develop the local team

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive salary and benefits package
 • Overseas training
 • Good work life balance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive salary and benefits package
 • Can-Do attitude
 • Fast growing career paths

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า / วิเคราะห์เครดิต (SME)
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า / วิเคราะห์เครดิต (SME)
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor's degree or Master degree in Finance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of experience in management level
 • Good credit analysis skill using credit bureau
 • fund sourcing from external leasing companies

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mass Engagement (SVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship manager; business development
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • full utilization of the Aftersales service
 • Contribute finance contract potential
 • Utilize marketing intelligence and procedures

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive salary and benefits package
 • Can-Do attitude
 • Fast growing career paths

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Monitoring
 • More than4years in Credit analysis
 • Banking Experience is required

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Underwriter for Small Enterprise
 • 5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • นำเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in RM, UW, Credit Analyst
 • Good in English skills

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Finance or Accounting field
 • Be able to read Financial statements
 • Good command in English with Toeic > 730 points

20-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting.
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

20-Jun-18

 

Applied
 • K SME Open House
 • แลกเปลี่ยนและเรียนรู้การทำงานในสายงาน SME
 • ในวันที่ 9 ก.ค. 61

20-Jun-18

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in financial or related
 • At least 2 yr working exp. in credit analysis
 • English skill both speaking and writing

20-Jun-18

 

Applied
 • Credit review
 • Credit Analyst
 • Credit Approver

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in Internal Audit
 • Have experience in Banking, Financial Institutions
 • Have Credit Analyst skill

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 2 years of experience in SME credit analyst
 • SME-S Credit Analyst

20-Jun-18

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 2 years of experience in SME credit analyst
 • SME-M Credit Analyst

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree / Master Degree in Finance
 • 8 years’ experience in credit analysis/approval
 • Strong presentation and analytical skills.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in Finance, Accounting or related
 • Fresh Graduates are welcome
 • Challenging Assignments

20-Jun-18

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

20-Jun-18

 

Applied
 • Master degree in Finance, Economic or relevant
 • 5 years of exp in Treasury or Credit Analyze
 • Be able to work at Bangna, Bangkok

20-Jun-18

 

Applied
 • Experience in process improvement for SME banking
 • Ability to work creativity and analytically
 • Strong skills in relationships management

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and Manage Market risk
 • Prepare and report of market risk
 • Perform stress test analysis of market risk

20-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ด้านเครดิต
 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • NPA process

20-Jun-18

 

Applied

RM

ICBC (Thai) Leasing Co., Ltd.

ราชเทวี

 • Strengthen contact with existing customers
 • Corporate banking, leasing work experience
 • Bachelor or Master degree

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อ
 • จัดเกรดหลักทรัพย์หนี้ PL/NPL

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s degree in Finance or Account
 • Minimum 5 years’ experience
 • Ability to travel 70%

20-Jun-18

 

Applied
 • 3 yrs of exp in SME-M Credit Underwriting
 • Master Degree in Finance,Economics,related fields
 • Good command of English

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Analyst for Medium & Large Corporate
 • Japanese skills
 • Credit Application Review

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit analysis for retail, SME, hire purchase,
 • credit analyst for leasing, credit policy,
 • credit model and platform,credit analysis report,

19-Jun-18

 

Applied
 • credit review for hire purchase, leasing
 • credit management, credit policy, guideline, plan
 • annual credit review plan,

19-Jun-18

 

Applied