ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 91 ตำแหน่งงาน
  Mizuho Bank Ltd.,Bangkok Branch/ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร's logo

  Operation Planning (Business Continuity Plan)

  Mizuho Bank Ltd.,Bangkok Branch/ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร
  Sathorn
  • Analyze the bank's statistic data
  • Experience in Business Continuity Plan
  • Experience from Banking industry
  Thai Rung Ruang Group of Company's banner
  Thai Rung Ruang Group of Company's logo
  Yannawa
  • วางแผนและควบคุม การรับ-จ่าย
  • จัดทำ ตรวจสอบ ประมาณการทางการเงิน
  • วิเคราะห์ทางการเงิน (Financial analysis)
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  Bangplee
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี - โท บริหารธุรกิจ การจัดการ
  • มีประสบการณ์ในงานด้านRisk Management ,CSR 5 ปี
  • ผ่านงาน Sustainable Development ใน Manufacturing
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)