• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC/CFP)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 years of accounting experience
 • Good leadership and development skills
 • Technically competent in financial and accounting

08-Jul-20

 

Applied
 • Private, Wealth, Management, Mutual fund, Asset,
 • Financial, Consultant, Investment, HNW, Fintech,
 • Relationship, AUM, advisory, Banking, Product, MBA

08-Jul-20

 

Applied
 • Knowledge in SQL Server
 • Able to write .NET ( C#.Net ) or Database SQL
 • Good command in English

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years' experience in Private Banking
 • Having experience in Fund Management
 • Having Banking product knowledge

07-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Investor Relations
 • Wealth Management
 • Investment

07-Jul-20

 

Applied
 • Perform and Improve Fund operations
 • Support Strategies of Wealth Management Business
 • Comply with rules and regulations.

07-Jul-20

 

Applied
 • Provide investment suggestions to sales teams
 • Analyze investment markets
 • Comply with the securities and exchange laws

07-Jul-20

 

Applied
 • Wealth Management function
 • Strong interpersonal communication skills
 • analytical skill, proactive, and self-motivated

07-Jul-20

 

Applied
 • Wealth Management
 • Relationship Manager
 • Portfolio Management

06-Jul-20

 

Applied
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี

06-Jul-20

 

Applied
 • Perform root cause analysis on identified risk
 • Follow up key risk indicator of each business
 • Perform BCP test on regular basis and provide

03-Jul-20

 

Applied
 • 4+ yrs exp. in retail banking, personal deposit
 • Have an outstanding network of customer base
 • Proven record in managing business relationship

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs. experience in capital market&Financial
 • Good communication and presentation
 • Aptitude in decision-making and problem-solving

01-Jul-20

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Provided
 • Bonus+Commission
 • Passive Income

29-Jun-20

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

25-Jun-20

 

Applied