ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 57 ตำแหน่งงาน
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับ กลต.
  • มีความรู้เรื่องหนังสือชี้ชวนและเอกสารกองทุนต่างๆ
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ทำคำสั่งรายการซื้อ ขาย ตราสารทางการเงิน ค่าใช้จ่าย
  • ทำรายงานด้านภาษีอากรของกองทุน และนำส่งภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงินของกองทุน รวมถึงรายงานต่าง ๆ
  บางกอกน้อย
  • วิเคราะห์ตลาดการเงิน
  • ประสานงานและดำเนินการ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
  • จัดหาทางเลือกในการลงทุน
  Mahidol University's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การลงทุน วิเคราะห์เศรษฐกิจ
  • บริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
  • ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ 2 - 4 ปี ขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน
  • จัดเตรียม Market Data ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
  • ทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน (PF, PVD, MF)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจ หรือความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด
  Bangkok Ranch Public Company Limited's banner
  Bangkok Ranch Public Company Limited's logo
  บางพลีTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • Treasury Manager, Treasury operations, Financial
  • Hedging and Funding, Cash Management
  • Liqudity, Cash Flow Planing & Forcast
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มี Single License หรือมี IP License
  • มีความรู้ด้านกองทุนรวม ประสบการณ์งานบริการ 2 ปี
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Debt / Credit facility agreement management
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • 2-4 Yrs Exp in Costing
  • Background from Restaurant/Retail is a Plus
  • Proficient in Excel (Pivot, VLOOKUP)
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  คลองเตยTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • Good English with HSK 5 UP a must
  • 0-3 Yrs Exp in Analysis (New Grads are Welcome)
  • Bachelor's Degree in Accounting/Finance/Related
  ถัด ไป