• พัฒนา Risk Model
 • Computer Programming , VBA ,
 • ป.โท คอมพิวเตอร์ การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์ ,Risk

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Strategy / Corporate Strategy manager
 • Operation Strategy
 • FMCG business / Business consultant

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work with Regional team
 • Fluency in English is a must (TOEIC 750+)
 • 1-2 years of work experience in Marketing, Sales

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Analyst, Finance,M&A, Consultant
 • Financial Analyst
 • Business Analyst

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IPO Experience / Luxury Property
 • Knowledge of SET and SEC regulations
 • Good communication to public and investors

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Manager Financial Analyst

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ year experience in planning and and analysis
 • Strong analytical and Interpersonal Skills
 • Proficiency in English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Exp. in payment processing & Local payment system
 • Experience in FX booking and Payment transactions
 • Understand in Anti-Money Laundering and Sanctions

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Fund Investment Monitoring
 • Exp. in Risks and controls and BOT Reporting
 • Good Communiction English and Computer literacy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License and Derivative license
 • 5 years’ experience in Investment Consultant

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product and Investment Specialist

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Investment product
 • Mutual fund
 • Product management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be responsible to investment operation
 • Apply fund knowledge on investment operation
 • Accuracy and timeliness of daily operation tasks

25-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานด้านปฏิบัติการกองทุน
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 1 - 5 ปี

25-Sep-18

 

Applied
 • Manage outsourced fund managers
 • Master's Degree in Finance/Accounting
 • Minimum 5 years of working experience

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle Fund.
 • Oversee company's portfolio.
 • Prepare package for investment committee.

25-Sep-18

 

Applied
 • Master’s degree in MBA, Marketing, Finance
 • Previous experience handling investors
 • Strong proficiency in understanding, Analyzing

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ประสบการณ์ธุรกิจสถาบันการเงิน/การลงทุน 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุน

25-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 – 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

25-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 – 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

25-Sep-18

 

Applied

Legal Counsel (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Legal
 • Litigation
 • Compliance

24-Sep-18

 

Applied

Head of Collections Strategy (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Collections strategy
 • Strong knowledge debt collection
 • Fluent in English and Thai

24-Sep-18

 

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การตลาด กองทุนรวม
 • พัฒนาช่องทางการทำตลาด
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านการเงินการธนาคาร

24-Sep-18

 

Applied
 • กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนรวม
 • ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

24-Sep-18

 

Applied
 • Build and foster relationships with investors etc.
 • Communicate accurate expectation of TTA performanc
 • Feedback external view to management

24-Sep-18

 

Applied
 • REIT
 • Investment
 • Manage a variety of stakeholders

24-Sep-18

 

Applied
 • Analyze, select, monitor and maintain relationship
 • Degree in Business Administration
 • Knowledge of SEC regulation

24-Sep-18

 

Applied
 • Opportunity to work in global firm
 • Having single license is a must
 • Experience in Financial Services in similar role

24-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานตรงอย่างน้อย 1-2 ปี
 • บันทึกรายละเอียดในการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่
 • ประสบการณ์ด้านงานด้านนายทะเบียนกองทุนรวม

24-Sep-18

 

Applied
 • Thai nationality, 35+ years old
 • Accounting, Finance or any related fields
 • TOEIC 700+

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานตรงอย่างน้อย 5-8 ปี
 • สามารถบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ด้านงานด้านนายทะเบียนกองทุนรวม

24-Sep-18

 

Applied
 • Develop finance&accounting operational strategies
 • Financial management, reporting, variance analysis
 • Guide Executives in sound business decisions

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree or higher in any field
 • IP License or Single License
 • Good command of spoken and written English

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Initiate new ideas and develop new products
 • Background in financial industry,mutual fund
 • Thai nationality only

24-Sep-18

 

Applied
 • Fund Accounting
 • NAV calculations
 • Cash reporting

24-Sep-18

 

Applied

Senior Financial Analyst

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • 2+ year experience in planning and and analysis
 • Strong analytical and Interpersonal Skills
 • Proficiency in English.

24-Sep-18

 

Applied

Cash Product Head (SVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash management product
 • Management experience
 • Fluent English

23-Sep-18

 

Applied
 • Assist in preparing quarterly consolidated financi
 • Assist in preparing the information for competitor
 • Assist in summarizing consolidated annual

23-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consultant - Retirement
 • Asset/Fund Management
 • Job in Bangkok, Thailand

23-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำผู้ที่สนใจให้รู้จักบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสาร
 • แนะนำลูกค้าให้มาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบล.

23-Sep-18

 

Applied
 • Master’s degree in business, finance, economics
 • Strong background in investment concept
 • Strong communication skills (spoken and written)

22-Sep-18

 

Applied
 • degree in Finance, Accounting, Economics
 • Minimum 2 years in Mutual fund is preferred
 • Pleasant personality with service-minded

22-Sep-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

22-Sep-18

 

Applied

Client Service Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash product or securities
 • Good service-mind
 • Fluent in English and Thai

21-Sep-18

 

Applied
 • Financial Investment/ FP&A / M&A / P&L
 • Good English communications
 • Independent roles / Hands on person

21-Sep-18

 

Applied