• กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

20-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Product Manager :Trade Finance
  • Strategic Plan
  • Work with RM

20-Oct-20

 

Applied
  • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
  • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

15-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่