• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

33 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Operational Risk Management
 • Audit or Operational Risk areas.
 • Risk & Control Self-Assessment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • business analysis
 • business process improvement
 • quantitative analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing, BA
 • 2 - 3 years working experiences in Marketing
 • Have strong knowledge in Cross-sell marketing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MIS
 • Information Support
 • develop, and analyze report

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship
 • Multi-Corporate

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Support
 • Powerpoint
 • Reporting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Laws
 • 5 year experience in compliance
 • knowledge in financial service regulations

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning for project schedules and co-ordination
 • Japanese Language(N2)
 • Analyzing project feasibility

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1-3 years of experience in banking
 • Related Fields
 • Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years of life and/or non-life insurance.
 • Work with related parties to conduct insurance
 • Life Insurance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop the appropriate compliance programs
 • Managing and Improving internal regulations
 • Provide advice and guidance on general legal

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • Can communicate with English
 • CPD license

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Age over 30 years old and above
 • At least 10 year of working experiences
 • Have accounting License

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years in development and implement new project
 • Experience from non-life insurance business
 • Experience in Business Development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Collection Manager

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Collection Manager
 • Good command in English for writing and speaking
 • Bachelor's degree in Finance & Accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop appropriate financial models, setting KPI
 • Budgeting, forecasting and Planning Analysis
 • Improve revenue, cost efficiency and profitability

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • โบนัสตามผลประกอบการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor and analyze general investment solutions
 • 5+ years of relevant experience in the financial
 • Provide investment solutions to clients

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High caliber Bachelor's degree in Economics
 • 2+ years of relevant experience in the financial
 • Knowledgeable about financial services & financial

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years of relevant experience in the financial
 • Monitor and analyze market landscape
 • Experience in global asset management business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics, MBA
 • Background in Investment Banking or Strategy
 • Fluent speaking in English and Thai

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage GAAP conversion team and project
 • Prepare financial reporting package
 • Provide analytical support in accounting standard

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 0-3 years of accounting experiences
 • Prepare and complete on monthly VAT report

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 5 years in accounting
 • Good command of spoken and written English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp 5 in business/product development
 • Near BTS Chidlom and MRT phetchaburi
 • Working 5 days/week

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in analytics & modelling domain
 • Credit risk modelling, PD, EAD, LGD Models
 • Devekoping SAS Tools and Automated SAS Projects

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implementation
 • Project Management
 • Bank

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Analyst

Bacardi (Thailand) Limited

วังทองหลาง

 • NSV and EFO delivery for SEA and market
 • Ensure Depletion and Stock remains front of mind a
 • Full participation in the delivery and ownership o

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • Good command of English
 • Financial Accounting, Accounting support, Tax/GST

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • KYC
 • CDD Gateway
 • Due Diligence

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Summarize the BOT/SEC regulations
 • Provide consultations and advice
 • More than 8 years of Compliance experiences

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Analyst (AVP)

Mizuho Bank Ltd.,Bangkok Branch

กรุงเทพมหานคร

 • 3-4 years of experience in Credit Analysis
 • Strong financial modeling skill
 • Business English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure financial records are kept up-to-date
 • Monitor all bank deposits and payments.
 • Manage and control petty cash

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passionate in Chatbot.
 • Experience with AI platforms or Chatbot
 • Experiences in Marketing/Product Development

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 • บริหารยอดขายผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 • นำเสนอการออกแคมเปญของผลิตภัณฑ์เงินฝาก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ภาษีอากร
 • ประสบการณ์การบริหารบัญชี-การเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Work experience 3-5 years as Risk Management
 • Having knowledge of AML, KYC, Due Diligence

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีโอกาสฝึกงาน/ร่วมงาน/อบรม/ประชุม/ในต่างประเทศ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Trade finance product development
 • Structure the trade finance solution
 • At least 8 years relevant experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Issue and Analyze proposal
 • Budget control within organization
 • Follow up relative section

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • payment operation
 • SWIFT,Bahtnet
 • Banking Industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Solid knowledge with programming language
 • Experience with algorithmic trading and machine

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Accounting, Finance
 • Excellent communication and presentation skills
 • Excellent in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Eight year’s post-qualifying experience
 • Self-disciplined, honest, meticulous and careful
 • Qualified accountant

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Economics Bachelor of Accountancy
 • 5 years applicable experience in consulting
 • Excellent problem solving and analytical skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied