• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในทำงานในสำนักงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์อย่างน้อย 3 ปี
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล propasal
 • สามารถจัดทำ Financial Modelling

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in related field.
 • Good oral and written English.
 • Degree in Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct Sales
 • banking business
 • Direct sales team lead

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • นำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ด้าน BM, RM, ARM, BDM, ABDM
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • data analysis
 • credit card
 • information

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Channel & Distributions
 • CRM
 • CRM analytics background

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead the financial planning and analysis function
 • Strong analytical skill and self-motivated
 • Great career opportunity in a listed financial co.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สนับสนุนงานการบริหารกระแสเงินสด
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years preferred in Operational Risk
 • Bachelor / Master Degree
 • Assist and facilitate implementation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance, Management Information Techno
 • Minimum 5 years’ experience
 • Analytical Skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Performance Management
 • Experience in Management Accounting / Finance
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in credit stress test.
 • Strong in SAS, MS EXCEL and ACCESS.
 • Have knowledge in retail models.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ตรวจสอบพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเอกสารการสมัคร
 • ประสานงานกับหน่วยงาน Fraud Control

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in Strategic Sourcing field
 • IT sourcing or IT related background

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compliance
 • Legal
 • company secretary

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finding prospect clients from both internal source
 • Arrange meeting with prospect clients to explore
 • Structure solutions and make presentation clients

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor and preliminary investigation IT risk.
 • Develop and adjust, analyze log and incident.
 • IT Security Management, IT Auditor , IT Compliance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • To co-ordinate with the RMs in setting up targets
 • Degree of Business Administration / Finance
 • Knowledge of the banking business.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

VP - Investor Relations

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Establish an Annual Investor Relations plan
 • Act as one of the key speakers
 • Comply to relevant regulators

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Familiar with Loan Origination System project
 • experience in Banking system and process
 • supporting End-to-End Regional Credit Projects

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process improvement and customer service strategy
 • Experience in project management
 • Process engineering

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering degree preferred.
 • Experience in implementing Lean Methodologies
 • insurance/finance banking background is preferable

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน Bookloan สินเชื่อเช่าซื้อ
 • รับผิดชอบงานสินเชื่ออื่น Factoring/short Term
 • รับผิดชอบงาน Outsource Printing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • KPMG, Deloitte,PwC, EY
 • ACCA/CPA/CA
 • Accounting standards, legal and tax

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 1 - 5 years of working experience in the securitie
 • Good command of written and spoken English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-7 years experience as Data Scientist
 • Digital banking/E-Commerce or relevant industry
 • Experience with Big Data System (a Plus)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Campaign Manager
 • Campaign Marketing
 • Campaign Execution

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree
 • At least 5 years’ experience
 • Have CPA or auditing experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or related fields.
 • Investment Planner (IP License) or Single License
 • CFA/CISA level 1 or above

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in finance, accounting
 • Min. 2 yrs experience in finance and account
 • Literacy in Excel Advance

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตแนะนำผู้ลงทุนหรือสามารถสอบใบอนุญาต
 • เปิดบัญชีภัทร : ตรวจสอบเอกสารและส่งให้ Phatra

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 2 years of experience in SME credit analyst
 • SME-S Credit Analyst

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน /สาขาบริหารธุรกิจ
 • รับวางบิล และจัดทำเอกสารใบสำคัญการจ่าย
 • เขียนใบเสร็จรับเงินตามเอกสารลูกค้าประกอบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experiences in Provident fund operations
 • Responsible for Settlement transaction
 • fund accounting, financial statement and NAV

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance / Business
 • Maintenance of Master Data in SAP
 • Excellent interpersonal and verbal skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years + of experience in Accounting sector
 • Qualified to degree level in an Accounting
 • Using Express Accounting Software

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยง
 • สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือ KRI.ได้
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน ,นิติศาสตร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied