• หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชีการเงินอย่างน้อย 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Budget Control
 • European Home Appliances Company
 • Close to BTS

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree holder with 3 - 5 years experience
 • Sound understanding of accounting
 • SAP & Hyperion experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Age : 22-30,Male or Female
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • Good in english

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance & Account
 • Medical Insurance
 • Annual Leave starting 7 Days

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Good command of written and spoken English
 • Excellent communication and negotiating skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Male or female with ages 35 years old and above
 • Experienced over 12 years in accounting & finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in accounting
 • 5 years of experience in cost accounting
 • Strong analytical skill and teamwork skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in SAP system.
 • Good command of English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting
 • 7 years of experience in cost accounting, tax
 • Strong analytical skill and leadership of team

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Take care of Roaming roll out for BU on site
 • Be contact point and support for roaming partners
 • Drive on roaming service project

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Financial Mgr.
 • CPD License
 • Accounting Manager

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee all finance & accounting's activities
 • Ensure compliance of operations, internal control
 • Experience in Electronic Manufacturing, SAP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist the Audit Manager to gather the info
 • At least Bachelor degree of higher in Accounting
 • At least 7 years of Auditing/ Bank & Financial

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท การเงิน / บัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AML Compliance (up to VP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance
 • AML
 • Regulatory compliance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • 4 - 5 years' experience in financial analysis
 • Master degree in Accounting, Finance, Economics
 • Strong analytical and communications skill.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CFO

Reno (Thailand) Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Prefer Master Degree in Finance
 • 12 years' experience in overall financial controll
 • Must be currently executive or senior finance role

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in one of the Japanese biggest company
 • To work contribute Accounting skills
 • Attractive package and convenient location

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for financial planning
 • Lead financial modeling and preparation
 • 3 - 5 years’ experience in financial field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investor Relations Management
 • Develops information presented to investors
 • Strengthen client's equity story

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Compliance (AVP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance
 • AML
 • Asset management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Degree in Finance/Accounting
 • Minimum 10 years of relevant working experience
 • Good taxation knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิระดับป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.แผนก, ผจก.ฝ่ายการเงิน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • CPA certificate will be advantage
 • Computer literacy in Accounting Software

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • 8 years of experience in an operational controllin
 • Good analytical skills, communication and presenta

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Running the financial accounting function
 • Analysis of key control accounts
 • Ensure that appropriate controls exist

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years exp.in Accounting , Auditing, or Tax
 • Strong knowledge of domestic and international Tax
 • Good command of English language; spoken & written

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor's degree or Master degree in Finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Service representative for corporate clients
 • Conduct a service review
 • Analysis service cases/issues

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCIAL CONTROLLER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Supervise the Accounting Department
 • Familiar with Thai taxation, IFRS
 • Monitor the Thailand group financial reporting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Finance and Accounting
 • 10 years work experience in a manufacturing
 • Good command of English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male ; Age 40-48 years
 • Able to travel in up-country area
 • CPA is a must

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานด้านช่องทางการตลาด และ พัฒนาฐานลูกค้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 5 year of Costing experiences
 • Good knowledge in SAP, MS. Office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Manager

Srithai Foods Service Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ประสปการณ์มากกว่า 10 ปี
 • มีประสปการณ์ด้านการวิเคราะ์สินเชื่อธุรกิจ
 • Salary 80k- 120k, ไม่ต้องเข้า Office ทุกวัน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

VP Relationship Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship management; credit analysis
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare Volume, Share, Tax and Price assumptions
 • Minimum 4 years’ experience in business planning
 • Excellent command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related
 • Experience in Treasury, Cash Flow Report
 • Can communicate in English and familiar in SAP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good attitude and thinking
 • Good leadership
 • Can work under pressure

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good attitude and thinking
 • Good leadership
 • Can work under pressure

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project finance
 • feasiblity
 • corporate finance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance
 • budget planning
 • finance corperate

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล