• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Guarantee service charge 5000

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Night Auditor ( X2 Oasis Huahin )

Sincere Capital Land Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Guarantee service charge 5000

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยันและอดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน และอดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 14 public holiday with birthday total 15
 • Guarantee service charge 5000
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน และอดทน
 • English language provided by company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • Technician Supervisor

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • Night Guest Service Supervisor

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sales
 • tour agent
 • hotel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Waiter / พนักงานเสิร์ฟ

ARD NAKORN WATERPARK AND RESORT CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เตรียมการในเรื่องภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ
 • นำเสนอรายการอาหารและเครื่องดื่ม
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานประจำสวนน้ำ/รีสอร์ท

ARD NAKORN WATERPARK AND RESORT CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ดูแลบริหารจัดการระบบงานภายสวนน้ำ/รีสอร์ท
 • สามารถทำงานเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก ได้
 • วุฒิ ม.6,ปวช-ปวส,ปริญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensuring that customer travel requirements
 • Issuing & reissuing tickets manual and automated
 • Minimum 2 years in the airline industry

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ทำงานเป็นรอบได้ เข้ารอบกลางคืน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sous Chef

Bonjour Fusion Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • at least 3 years working in restaurant kitchen
 • able to handle pressure and order tickets well
 • 2 days off with annual vacation for full time

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-3ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทางด้านภัตตาคาร อาหาร โรงแรม 3-5 ปี
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านกาแฟ และเครื่องดื่มอย่างน้อย1-3ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการทำครัวอย่างน้อย 1-3 ปี
 • กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทางด้านภัตตาคาร อาหาร โรงแรม 3-5 ปี
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านกาแฟ และเครื่องดื่มอย่างน้อย1-3ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการทำครัวอย่างน้อย 1-3 ปี
 • กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • เรียนรู้งานได้เร็ว

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-3ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • เรียนรู้งานได้เร็ว

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 8 years of exp. in pastry kitchen
 • Strong in Thai and Asian dessert
 • Able to speak Thai and English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Hotel &Tourism.
 • Experience in Tourism/reservations
 • Good command in both spoken and written English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High communication skills in both Thai and English
 • Great knowledge in food and all beverages,
 • Good ability to coordinate

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ working experience in customer service
 • Verify and identify new customer information
 • Strong service minded, customer oriented

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสิร์ฟอาหาร
 • ทำหน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งของผู้จัดการร้านได้
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเงินออกใบเสร็จจากเครื่อง
 • ตรวจสอบยอดเงินกับรายงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cook / กุ๊ก

Sensi Paradise Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • สวัสดิการ : อาหาร ที่พัก ชุดพนักงาน
 • มีประสบการณ์
 • ทำอาหารได้หลากหลาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชม.
 • มีประสบการณ์ในการนวด 1-3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่
 • จบการศึกษาระดับ ม.6
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานเสริฟ
 • บริการลูกค้า

21-Jan-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • รักความสะอาด
 • มีประสบการณ์ทำงานแม่บ้านโรงแรม

21-Jan-18

THB5k - 10k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใจรักบริการ
 • ซื่อสัตย์ อดทน

21-Jan-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุมและดูแลการทำความสะอาด
 • รักงานบริการ
 • ปวช. ขึ้นไป

21-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล