• ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • เจรจาต่อรองราคาเงือนไขการขาย
 • ควบคุมเอกสาการจัดซื้อ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทางด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Experience 1 - 5 years in Quality Control
 • Age not over 30 years old

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working day: Monday – Friday, 8.00am – 05.30pm
 • Welfare & Benefit -Transportation
 • Housing allowance - Health & life Insurance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Procurement of Chemical & Raw Material
 • Procurement of Packing Material
 • Multi-national company in manufacturing industry

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านฝ่ายจัดซื้อ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานล่วงเวลาได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business
 • 3 years of experience in purchasing
 • Knowledge of procurement concepts, process

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing
 • Good command of writing and speaking English
 • Gateway City Industrial Estate, Chachoengsao

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in Procurement skill 3-5 years
 • Able to use procurement software
 • Good command in speaking and writing English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ตำแหน่งจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เปิด vendor ให้ทางบริษัทเรามีโอกาสเข้าไปขายสินค้า
 • ค่าตอบแทนสูง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ตำแหน่งจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เปิด vendor ให้ทางบริษัทเรามีโอกาสเข้าไปขายสินค้า
 • ค่าตอบแทนสูง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering or other
 • At least 5 yrs’ experience in indirect purchasing
 • Able to communicate effectively in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience 3 years
 • good English
 • detailed oriented

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering
 • 1-6 years in procurement, sale, marketing
 • Sourcing and Pricing of material

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Procurement, Pricing,Export, Import, Tender
 • Sea Freight, Ocean Freight, Sea, Ocean, Operation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Procurement Department Manager

Alucon Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัด อายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Staff

S G R Enterprise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัด อายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of International Trade and Logistic
 • Excellent English communication, Good command in E
 • Ability of negotiation, detail oriented and proble

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher in related fields.
 • Having 2 - 5 years working experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานจัดซื้อ คลังสินค้า และจัดส่ง
 • วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนทางด้าน Supply Chain
 • ใช้โปรแกรม SAP B1 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • robot
 • control system
 • electric

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with other business units to design
 • Innovate by using new technologies and processes
 • Monitor, measure, and analyze the business process

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master degree in Engineering.
 • Having Business ethical mindset and integrity.
 • Knowing/having SAP experience is preferable.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความกระตือรือร้น, มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Material Specialist

GOLDWIND INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Material Management
 • Power industry
 • English fluency

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Business Admin
 • Minimum 5 years experience in purchasing
 • Good problem solving and cost analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female
 • 23 Up Years old at the beginning of employment.
 • Able to work in Lamphun

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Good communication and negotiation skills.
 • Able to work independently and under pressure.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process purchase requisitions and create payments
 • 1 year working experience in administration,
 • Check invoices and receipts

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Staff

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Female only, Age 22-30
 • Fresh grad is welcomed
 • Interested in Health and Beauty

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing
 • Merchandising
 • Category Manager

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical / Mechatronics
 • 3 - 5 year's experiences in production planning
 • 3 years experiences in purchasing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Ability to lead cross-functionally

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีโบนัสตามผลประกอบ
 • ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years professional experience in Purchasing.
 • Develop, lead and execute purchasing strategies.
 • Evaluate suppliers based on price and quality.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Business Admin
 • 15 years experience in procurement&Office
 • High level of interpersonal, problem solving

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing admin Officer

EGR Group Siam Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • 2 or more years of experience in purchasing
 • MRP/ERP system experience.
 • Any combination of experience, education

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering,Industrial.
 • 1-3 years of procurement & contracting
 • Experience in analysis, strategic sourcing.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work with world’s leading
 • Opportunity to grow in strong organization
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in Category Management
 • Proven track record and experiences in FMCG.
 • Strong performance and delivery track record.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Project Manager
 • Be part of an expanding e-Commerce company
 • Thai national with good English language skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Product Development
 • Bicycles
 • Purchasing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล